Siste nytt fra Breddeidrettskomiteen (BIK)

Nå har Norges Skytterforbund fått en egen komité for breddeidrett, men hva er egentlig breddeidrett i NSF?

Kenneth Eikenes 
Leder Breddeidrettskomiteen

Hvis vi tar utgangspunkt i de andre komiteene, så kan vi kanskje danne oss et bilde. Toppidrettskomiteen er den som fra nå av skal ha fokus på landslag og toppidrettssatsing, og gjennom toppidrettssjef og landslagstrenere få frem de gode utøverne og toppresultater. Teknisk komité har ansvaret for gjeldende og fremtidig konkurranseregelverk, og at NSF har internasjonale dommere.

BIK skal dermed ha ansvaret for tilrettelegging av aktivitet innad i forbundet, og spesielt det å få på plass terminlister for alle grener. Dette har vært en stor og tung jobb i de tidligere fagkomiteene, men SkytterAdmin gjør fra nå av denne jobben mye enklere på alle nivå i organisasjonen. I tillegg har BIK ansvaret for å få på plass arrangører for NM i alle grener, dommerutvikling, anleggsrådgiving, informasjonsarbeid, trenerutdanning/utvikling, ungdoms- og rekrutteringsarbeid samt ansvaret for å avholde fagkonferanser. Nå ble listen over ansvarsområder ganske lang og omfattende, men vi har fått på plass fem utvalg under BIK som skal jobbe fokusert med sin del av fagområdene på tvers av grenene. Utvalgsmedlemmene er ikke tingvalgte, noe som betyr at det nå er mulighet for flere medlemmer å kunne engasjere seg dersom man har ønske og anledning.

Skytterkretsene har nå primært én komite å forholde seg til, noe som er en klar forenkling fra tidligere organisering. Kretsene har også fått tildelt noe av ansvaret som tidligere lå i fagkomiteene, spesielt ansvaret for å godkjenne kretsenes konkurranser i SkytterAdmin, slik at de blir tilgjengelig i terminlista. Her vil kretsene få støtte, opplæring og trening som de trenger for å løse oppgaven fullt ut. Opplæringen vil bli kjørt via Webinar, som vi har hatt stor suksess med tidligere.

Breddeidrettskomiteens hovedoppgave er å tilrettelegge for at aktivitetstilbudet til våre medlemmer blir utviklet og utvidet. En av deloppgavene her blir å engasjere en større del av medlemsmassen i aktivitetene våre, og i skrivende stund er det «kun» 3422 forskjellige utøvere som har deltatt på terminlistefestede stevner så langt i 2017. Nå skriver jeg «kun», for det er mange som er medlem av NSF uten å være aktiv i konkurranser. Uansett synes jeg at ca. 12 % deltagelse av den totale medlemsmassen er ganske lavt, med tanke på at vi er et idrettsforbund som forvalter konkurranseaktivitet. Nå er det flere svakheter ved denne relativt enkle analysen, så jeg skal være forsiktig med å vedta noen absolutte sannheter, men jeg tror vi alle kan være enige om at vi som organisasjon har en jobb å gjøre med tanke på deltagelse og utvikling av våre arrangementer.

Å skaffe arrangør til Norgesmesterskap er som nevnt innunder BIK sitt ansvar, og jeg vil herved invitere arrangører til å engasjere seg vedrørende NM i 2018 og 2019. Vi er prisgitt at klubber og kretser engasjerer seg og sender inn søknader slik at vi tidligst mulig kan få offentliggjort hvordan NM-kabalen for de kommende år blir seende ut. Dette gjelder samtlige grener.

Akkurat nå mangler vi arrangør til følgende NM:

Leirdue: Nordisk trap, Skeet, OL trap, Dobbel trap, FITASC Sporting, Skandinavisk mesterskap Compak Sporting.

Pistol: PPC 1500, Bane

Viltmål: NM I 2018 er det også Norge som står som arrangør av Nordisk mesterskap for junior, og dette vil foregå på Løvenskioldbanen. Her er det bare å bestemme seg, kaste seg rundt og få sendt inn en søknad. Søknader som ønskes å bli tatt i betraktning ved første tildeling sendes til nsf @ skyting.no innen 1. juli 2017.