Siste nytt fra Teknisk komité (TK)

Tom Lauritzen Leder
Teknisk komité

Da er vi i gang med en ny komité i Skytterforbundet regi. Teknisk komité er jo et spennende navn og med
forhåpentligvis noen spennende oppgaver. Ingen ting å utsette på kompetansen hos medlemmene heller.
Dyktige mennesker med lang fartstid innen skyting og administrasjon. Jeg skal komme tilbake
med nærmere presentasjon av medlemmene i neste utgave. Foreløpig er vi i startfasen og føler oss litt
fram med hensyn til konkrete oppgaver. Mye av det vi skal jobbe med grenser opp til og griper inn i
oppgaver som ligger i både Breddeidrettskomiteen (BIK) og Forbundskontoret. Det er derfor viktig å
unngå at vi tråkker i bedene til hverandre. Det ordner seg når den nye organisasjonen får satt seg ordentlig.

En av de oppgavene vi har fått er å være eier av Forbundets regelverk. Det vil si at vi skal godkjenne
det som måtte komme av forslag til forandringer. Vi må da se til at forandringer ett sted ikke medfører
problemer andre steder i regelverket. Det kan være en komplisert oppgave når vi skal ta alle de
forskjellige regelverkene i betraktning. For eksempel er en forandring i Fellesreglementet som passer for leirdue, muligens ikke helt ok for rifle eller viltmål.

Det som er det viktigste med regelverk er at det brukes. Jeg får en del tilbakemeldinger og jeg
registrerer at det er forskjeller rundt om i skytter-Norge når det gjelder reglene våre. Noen er flinke
til å bruke de, mens andre har litt i overkant mange lokale tilpasninger. Grunnen til at vi har regelverk er for at det skal brukes. Vi legger ned mye arbeid med opplæring i regelverk, og da er det jo viktig at det blir brukt etter hensikten. Jeg håper at både de med erfaring og de nyutdannede dommerne får oppgaver i klubber og kretser. Den beste måten å få kompetanse, er å bruke det i hverdagen. Bruk dommere som skyteledere, både på trening og stevner. La de nye få slippe til. Gjerne med mer erfarne dommere og skyteledere som veiledere. Det er viktig å få opplæringen omsatt
til praktisk erfaring. En av de tingene som jeg erfarer er at vi er lite flinke til å bruke regelverket. Når jeg her sier regelverket her, så mener jeg regelboken. Som dommer og skyteleder så skal den være til stede og brukes. Regelverket er omfattende og uansett hvor sikker man er på innholdet, så er det lett å ta feil. Skal vi kunne gjennomføre konkurranser og sammenligne
resultatene som oppnås andre steder, er det viktig at vi gjør det på samme måte.

Det neste jeg erfarer er at når en regelbok etterspørres, så finner man fram noe som står i en hylle eller ligger i en skuff. Gjerne noe som man fikk da vi var på kurs. Det er dessverre langt mellom de
gangene jeg finner en oppdatert utgave. Her er det en vei å gå. Nytt regelverk blir lagt ut på hjemmesidene våre og det er enkelt å skrive ut et eksemplar eller to. Like viktig som å skrive ut et nytt regelverk er å huske på å få kastet det gamle. Finner man en regelbok på banen så regner man jo i stor grad med at det er denne som gjelder. Ta en runde i lokalene og få fjernet alt det gamle så kan det hende at det dukker opp noe nytt.

Et lite forslag til slutt: når det kommer til diskusjoner om reglene, bli flinkere til å spørre om hvor det står. Be om å få se ordlyden i regelen. Hvis vi blir flinkere til å etterspørre hvor ting står, så lærer vi alle litt mer. Ikke godta utsagn som ikke følges opp med en paragraf i regelverket. Og sjekk at det regelverket som vises fram, er fra i år.

Ha en fortreffelig sommer med mange innertreff!

Denne spalten er publisert i Skytternytt nr. 2, 2017