Skal NSF kåre 218 Norgesmestre hvert år?

Alle skyttere ønsker å vinne en medalje. Men når antall deltagerne er lik antallet utdelte medaljer, har kanskje dette gått for langt? Må vi innen alle øvelser og alle klasser innen NSF kåre en Norgesmester, eller kan vi ha øvelser som ikke har Norgesmesterskap? Forbundsstyret ønsker å starte en debatt. Forbundsstyret setter ned et bredt sammensatt utvalg som skal arbeide med dette fra august 2017 via Skytterkonferansen i 2018, og deretter beslutningsprosess i forbundsstyret respektive forbundstinget i 2019.

Av president Håvard Larsen

Forbundstinget 2017 vedtok at endringer i nasjonalt regelverk ikke kan besluttes og innføres uten å være diskutert på en fagkonferanse. De må også besluttes før 1. juli og implementeres fra 1. januar året etter at det ble diskutert på fagkonferansen.

Vedtaket har noen konsekvenser. Endringer i nasjonale regler gjeldende fra 1. januar 2018 må behandles på en fagkonferanse før 1. juli 2017. Det har vært praktisk umulig for det nye forbundsstyret å avholde en fagkonferanse mellom Forbundstinget i april og 1. juli. Det medfører at det ikke blir noen regelendringer fra 1. januar 2018. Neste mulighet er 1. januar 2019.

Det positive med dette er at vi får god tid til diskusjoner og drøftinger. Det trenger vi. Både fellesreglement og nasjonale regler trenger en større gjennomgang for å ta inn over seg ny organisasjonsstruktur og videre fornying av den, øvelsesprogram endres fra våre internasjonale organisasjoner, kommunikasjonsløsningene utvikles, osv.

Noen fakta:

  • Det arrangeres innen NSF 18 norske mesterskap i løpet av året
  • Det kåres innen NSF 218 norgesmestere i løpet av året
  • Den mestvinnende skytter er kåret til norgesmester 7 antall ganger i løpet av 2016
  • NSF har 25 godkjente klasser, hvorav 18 klasser er opprettet i nasjonale regelverk
  • Klasseinndelingene for nasjonale klasser er ikke harmonisert på tvers av grenene innen ISSF
  • Vi har 67 øvelser, hvorav 33 øvelser er opprettet i nasjonale regelverk
  • Vi har ca. 33 000 medlemmer, av disse skyter ca. 4 000 medlemmer åpne stevner

Disse faktaene er en konsekvens av mange enkeltbeslutninger innen nasjonale regelverk innen hver gren i vår tidligere fagkomite-struktur.

Norges Skytterforbund består ikke bare av ISSF-øvelser og nasjonale regler avledet dette. I NSF inngår også Fitasc og PPC1500 og innen begge organisasjonsdelene foregår det mye god aktivitet som til dels overlapper med nasjonale regler. I tillegg har vi diskusjonene innen pistol mellom ISSF/PPC/Dynamisk.

La oss ta debatten. Kom med innlegg til nsf @ skyting.no, og merk tittelfeltet med «Innspill til nasjonale regler». Alle innleggene setter vi sammen som del av saksunderlaget til Skytterkonferansen i januar 2018. Her legger vi opp til egne diskusjonsfora på flere emner. Underveis vil vi oppdatere om debatten på skyting.no under banneret «Skytterkonferansen 2018».