Påminnelse: Søknadsfrist for spillemidler til utstyr går ut om én uke

Trenger klubben din nye våpenskap, skytematter eller utstyr for personer med funksjonsnedsettelse? Søk om spillemidler til utstyr! Vi minner om at søknadsfristen for å søke går ut onsdag 18. oktober.

For mer info om hvordan du går frem for å søke samt hva slags utstyr du kan søke om midler til, klikk deg inn her.