For et par uker var representanter fra ungdomsutvalg i presisjonsidrettene samlet på Fornebu. Det ble en helg med gode diskusjoner, erfaringsutveksling og idemyldring. Fra NSF stilte Maren Galguften Lunsæter, Anneline Tangen, Edvard Brendnes og Erik Gurholt.

Norges Skytterforbund har et godt samarbeid om blant annet trenerutdanning med presisjonsidrettene. Samarbeidsgruppen består av idrettene bueskyting, bowling, curling, biljard og skyting. Idrettene har veldig mye til felles, både sportslig og organisatorisk, derfor var det naturlig å samle de unge tillitsvalgte til et møte.

Det var første gangen ungdomsrepresentantene møttes, så fredag kveld ble brukt til å bli bedre kjent med hverandre og hverandres idretter. Lørdag begynte med en presentasjon om hva som kjennetegner presisjonsidrettene, deretter fikk representantene informasjon om hva som finnes av utdannings- og opplæringsmuligheter i norsk idrett.

Vi gikk også gjennom «Temakveld Ungdomsidrett» som er et verktøy for å utvikle ungdomsarbeidet i klubbene. Diskuterte hvordan dette kan brukes i våre egne klubber og videreutvikles.

Etter lunsj satte deltakerne opp ulike temaer eller utfordringer de ønsket å diskutere. Noen av temaene som ble tatt opp var økonomi som barriere, NM-uke, klubbarbeid og trening.

«Jeg synes møtet var konstruktivt og interessant. Det er verdifullt å ha muligheten til erfaringsutveksling og diskusjon. Det er noen utfordringer  man først bare tror finnes innenfor sin egen idrett, men som de andre idrettene også har. Siden vi alle er mindre idretter, vil vi nok stille sterkere gjennom et samarbeid. I tillegg får vi flere synspunkter, ideer og kan hjelpe hverandre på tvers av idrett»

-Maren Galguften Lunsæter
Leder av Ungdom- og rekrutteringsutvalget i BIK