Diskusjon om klasser og NM-øvelser

I august ble det lagt ut en artikkel på skyting.no om forenkling av fellesreglementet og nasjonale regelverk, se link her. Forbundsstyret satte ned et utvalg i juni som skal arbeide med disse spørsmålene frem til Forbundstinget i mai 2019. Mandat og sammensetning for dette utvalget finner du her. Utvalget hadde sin første samling 22.-23.september. Til denne samlingen kom det flere innspill, alle innspillene finner du her.

Utvalget – som ledes av Line Teppdalen og Tom Lauritzen – legger opp til en åpen prosess hvor alle forslag og innspill blir delt. Temaer utvalget tar opp ønskes diskutert bredt og vil ikke minst ha egne sesjoner på Skytterkonferansen 2018.

Beslutningsprosessen ligger lenger frem enten dette er beslutninger Forbundsstyret kan ta i juni 2018 med virkning fra 1. januar 2019 eller beslutninger tas på Forbundstinget i mai 2019 med virkning fra 1. januar 2020.

Det følger to bakgrunnsnotater for forslagene, et av Nils Håvard Dahl som du finner her, og et av Erik Stai som du finner her.

Forslag til veteranklasser som er like for alle grener:

  • Veteranklassene forslås å være V55 – V65 – V73
  • Veteranlag sammensettes av skyttere fra disse 3 klassene
  • Viltmål skyter kun V55 med samme program som senior

Forslag til NM-øvelser og klasser. Norgesmester i øvelsen kåres i klassen med uthevet skrift. Øvrige er klassevinnere.

PISTOL:

Luftpistol 40 skudd Kvinne / Jr Kvinne /Veteran
Luftpistol 60 skudd Menn/ Jr Menn
Silhuett Åpen klasse / Junior/Veteran
Sportspistol Grov Menn/ Junior Menn
Hurtig Fin Åpen klasse/ Junior/Veteran
Sportspistol Fin Kvinne /Junior Kvinne /Veteran
Felt: Fin/Revolver/Militær Åpen klasse/Junior/Veteran

RIFLE:

Luftgevær 40 skudd Kvinne/ Jr Kvinne /Veteran
Luftgevær 60 skudd Menn/ Jr Menn
1/1 Match Herre/Junior Menn
½   Match Kvinne / Junior Kvinne /Veteran
 50m 60 skudd liggende Kvinne/Menn / Jr Kvinne /Jr Menn/Veteran
 15m 45 skudd Åpen klasse/ Junior/Veteran

LERDUE:

Skeet Kvinne/Menn /Jr kvinne/Jr Menn/Veteran V55
 OL Trap Kvinne/Menn /Jr kvinne/Jr Menn/Veteran V55
 Dobbel Trap Kvinne/Menn/ Jr Kvinne / Jr Menn/Veteran V55
 Nordisk Trap Åpen klasse / Junior/Veteran V55-V65-V73

VILTMÅL:

10 m Kvinne/Menn – Junior/Veteran
50 m Åpen klasse – Herre/Junior Menn /Veteran V55

La oss ta debatten! Kom med innlegg til nsf @ skyting.no – husk å merke eposten med «Innspill til nasjonale regler» i tittelfeltet. På Skytterkonferansen 2018 blir det egne diskusjonsfora på flere emner og vi oppdaterer om debatten underveis på www.skyting.no under headingen «Skytterkonferansen 2018».