Informasjon om feil ved henting av startkort for 2018

2018-sesongen er i gang, og NSF har fått flere tilbakemeldinger om problemer med startkortene som utøveren kan hente ut fra sin Min Idrett-side (eller klubben kan skrive ut fra ResultatAdmin).

Det er særlig to feil som meldes inn:

  • Skyttere som hadde klasseføring i en øvelse i 2017, men som ikke deltok i øvelsen i løpet av året, har mistet sin klasseføring. Slik skal det sjølsagt ikke være, disse skytterne skal få videreført sin klasseføring i 2018 med samme klasse som i 2017. Her har det dessverre blitt en teknisk feil, som vil bli rettet opp så snart som mulig; vi vil sende ut info når disse klasseføringsdataene er på plass.
  • Skyttere har ikke fått endra klasseføringen sin, sjøl om resultater de har oppnådd i løpet av 2017 skulle ha ført til opprykk (eller nedrykk). Dette kan skyldes flere ting, men hovedsakelig tror vi at årsaken er at resultatene ikke er blitt registrert i SkytterAdmins database. For eksempel mangler vi resultater fra 66 av 268 feltpistolstevner, og her er det arrangørene som har sviktet. Det er fortsatt mulig å registrere resultater i databasen, og vi håper jo at flere resultater kommer til etter hvert. Det kan også være andre feil ifm. resultatregistreringen som har ført til feil klasseføring for enkelte skyttere, vi ser gjerne at feil meldes inn, slik at vi kan få avdekket og få rettet opp ev. andre feil i løsningen.

Vi legger altså opp til at mange av problemene med klasseføringen, som har ført til feil på startkortene, skal bli retta opp i løpet av rimelig tid. Men trengs korrekte startkort nå, er det som kjent også mulig for klubbene å gå inn og rette utøvernes startkort manuelt (noe som også kan være nødvendig for  nye skyttere og skyttere som starter å konkurrere i nye øvelser). Dere går da inn på ResultatAdmin, velger Norges Skytterforbund og deretter Administrer klasseføring. Se en nærmere beskrivelse av hvordan det gjøres her. Her kan dere i tillegg til å korrigere klasseføring også skrive ut startkort til utøverne deres. Alle som er klubbleder eller Arrangementsansvarlig i klubben, skal ha tilgang til ResultatAdmin.