Innkalling til kretsting

INNKALLING TIL KRETSTING 2018

Det innkalles med dette til Kretsting i Rogaland Skytterkrets.

Tid:                Lørdag 28. april      kl.12.00

Sted:              Refsland Skytebane, Skrettingvegen 193, 4360 Varhaug

 Forslag som skal behandles på kretstinget, må være sendt til styret senest to uker før særkretstinget, altså 14. april 2018

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til særkretstinget blir gjort tilgjengelig senest én uke før særkretstinget på hjemmesiden og tilsendt lagene på deres e-post.

Hver klubb/lag kan stille med følgende antall representanter:
Inntil 25 medlemmer                       1 representant
Inntil 50 medlemmer                       2 representanter
Over 50 medlemmer                       3 representanter

Vi ber om at utsendt fullmaktskjema utfylles nøyaktig og sendes til: post(a)rogaland-skytterkrets.no

Senest innen 21. april 2018

Det blir enkel servering.
Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Rogaland skytterkrets

Thomas M. Strøm                                    

Kretsleder