Vet du hvilke fordeler og midler klubben din går glipp av?

Mange klubber i Norge organiserer ungdomsaktiviteten sin på samme måte som denne klubben. Ved at man betaler noen kroner hver gang man er innom trening – og uten at ungdommene blir registrert som medlem i klubben.

Men visste du at dette får konsekvenser for klubben din tildelingen av midler fra NSF og NIF?

Nå i løpet av april skal alle klubber registrere sine medlemstall, svare på spørsmål fra NIF og oppdatere annen informasjon for klubben. Dette kalles «Samordnet søknad og rapportering» og tallene fra denne registreringen er med på å avgjøre hvor mye NIF får fra Kulturdepartementet, hvor mye NSF som særforbund får fra NIF – og hvor mye klubbene får i støtte i form av breddemidler og andre støtteordninger.

Det er spesielt viktig for uttellingen å registrere ungdommer og paraskyttere.

Alle klubber har mottatt informasjon om Samordnet Søknad og Rapportering for 2018 fra Norges Idrettsforbund.

Du kan finne mer informasjon og kontakte NIF IT for hjelpe her.