Fellesreglementet og tabeller øvelser/klasser 2019

Siden Skytterkonferansen 2018 har det vært arbeidet med fellesreglementets del 2 og 3, alle 6 tabellene for øvelser og klasser, og med nasjonalt regelverk for pistol og rifle. Endringer som eventuelt blir vedtatt skal gjelde fra 01.01.2019.

Skytterkonferansen 2018 krevde at det ikke skal fjernes klasser og øvelser som stimulerer til mangfold og rekruttering. Dette er det tatt hensyn til i reviderte forslag.

Administrasjonen legger i dag ut oppdaterte forslag for;

  1. Fellesreglementets del 1, 2 og 3
  2. Kommentarer til nytt Fellesreglement 2019 (del 2 og 3)
  3. Tabell 1 Øvelser/klasser åpne stevner 2019
  4. Tabell 2 Offisielle NM øvelser 2019
  5. Tabell 3 Offisielle NM øvelser lag 2019
  6. Tabell 4 Rekordøvelser 2019
  7. Tabell 5 Merke/opprykkskrav 2019
  8. Tabell 6 SH-tabell 2019
  9. Kommentarer til 2019-tabellene

Vi ber om at kommentarer til disse forslagene sendes nsf @ skyting.no senest 8. mai 2018. Senest 18.mai vil så oppdaterte versjoner som formelle styrepapirer legges på skyting.no og sendes kretsene. Forbundsstyret behandler dette 26.–27.mai, og det er nytt kretsledermøte 28.mai.

Det vil tilsvarende bli lagt ut oppdaterte forslag til nasjonalt regelverk for pistol og rifle 3. mai. Behandlingen av disse forslagene vil følge samme tidsskjema som for punktene over.