Forslag til nasjonale regelverk 2019

Siden Skytterkonferansen 2018 har det vært arbeidet med nasjonale regler (i tillegg til Fellesreglementet og tabeller som ble lagt ut på skyting.no og sendt kretsene 27.april. Endringene vil eventuelt gjelde fra 01.januar 2019.

Følgende regelverk ble diskutert på Skytterkonferansen 2018;

  1. Nasjonalt regelverk for pistol
  2. Endringsprotokoll for nasjonalt regelverk pistol
  3. Nasjonalt regelverk for PPC

Etter Skytterkonferansen er det kommet noen få innspill på nasjonalt regelverk for pistol som er inntatt både i forslaget til regelverket og i endringsprotokollen.

Nasjonalt regelverk for rifle foreligger i en oppdatert versjon som har vesentlig flere endringer enn det som ble diskutert på Skytterkonferansen. Dette forslaget til regelverk med endringsprotokoll finner du linket til under. Dette ønsker vi spesielt skal diskuteres i kretser, klubber og lag. Dette trenger både dere og vi tid på. Vi er derfor åpne for at dette kan bli en del av prosessen frem mot endringer som gjelder fra 01.januar 2020.

  1. Nasjonalt regelverk for rifle
  2. Endringsprotokoll for nasjonalt regelverk for rifle

Vi har også mottatt forslag fra SH-miljøet i Norge og fra Ungdomsutvalget innen BIK. Fra begge forslagene er noe inntatt i det ovennevnte, samtidig som flere (gode) forslag trenger litt mer behandling før de fremmes som konkrete forslag til endringer. Vi håper at noen av disse forslagene kan komme med i prosessen i år og gjelde fra 01.januar 2019, men noen av forslagene må håndteres i et lengre tidsperspektiv.

Vi ønsker innspill til nsf @ skyting.no innen 08. mai.