Russiske Vladimir Lisin er ISSFs nye president

Vladimir Lisin er det internasjonale skytterforbundets (ISSF) 7. president. Det ble avgjort etter en avstemming under forbundets generalforsamling i München i dag. Lisin tar over rollen etter mexicanske Olegario Vázquez Raña, som har ledet ISSF de siste 38 årene.

ISSF ser på nyvalget som en milepæl og et viktig generasjonsskifte i forbundets historie, siden det er det første presidentskifte siden mexicanske Olegario Vázquez Raña ble valgt inn i 1980.

Det var godt oppmøte i generalforsamlingen og 292 delegater fra 159 medlemsforbund var tilstede under valget. Totalt i ISSF er det formelt 160 medlemsforbund og 294 stemmeberettigede delegater.

Valget stod i all hovedsak mellom to kandidater: Vladimir Lisin fra Russland og Luciano Rossi fra Italia. Det var et jevnt valgt, men til slutt var det førstnevnte som sanket mest støtte med totalt 148 stemmer, mens Rossi mottok 144 stemmer.

Vladimir Lisin. Foto: ISSF

Nyvalgte Vladimir Lisin er – i følge den amerikanske avisen Forbes – Russlands rikeste mann per i dag og har bygd sin formue i russisk stålindustri og shipping. Lisin er også visepresident i Russlands nasjonale olympiske komité og har også rollen som president i The European Shooting Confederation (ESC).

– Det viktigste nå er at alle står samlet om nødvendige forandringer i ISSF, sa president i Norges Skytterforbund, Håvard Larsen, like etter at valget var avgjort.

I tillegg til valg av ny president, ble det også gjennomført valg av ny generalsekretær. Også her ble en russer valgt inn i rollen. ISSFs nye generalsekretær heter Alexander Ratner. Han har tysk statsborgerskap men er født i Russland. Ratner tar over rollen fra tyske Franz Schreiber som har vært generalsekretær siden 2010. Ratner har gjort sin karriere i idrettsverdenen og har blant annet ledet det russiske baseballforbundet og er generalsekretær i ESC der han tidligere har jobbet med Lisin.

ISSFs generalforsamling fortsetter utover helgen og det vil bli gjennomført en rekke flere valg for andre verv i ISSF. Norges Skytterforbund har lansert flere norske kandidater til verv i organisasjonen, les mer om dette her.

Les mer og følg med generalforsamlingen på ISSFs offisielle nettsider her.