Kretstinget 2019

Kretstinget ble avholdt på Støren Skytesenter 02.02.2019.
Oppdatert liste over tillitsvalget finner du under menyvalget «Kretsstyre og utsendinger»
Tingpapirene fra dette tinget finner under «Kretsting 2019«