Bli med på NM-vekas lederkurs for ungdom 8.–10. mars 2019

Klubbene som arrangerer NM under NM-veka 26.–30. juni gis en unik mulighet til å engasjere ungdommer som ønsker mer ansvar i klubben – både under NM-veka og på lengre sikt.

Lederkurs for ungdom – NM-veka spesial ble arrangert som et prøveprosjekt under tidenes første NM- veka i fjor. Rogaland idrettskrets inviterte regionens ungdommer mellom 15-19 år, som bærer på en drøm om å engasjere seg videre innen idretten, til å være med på en kurshelg sammen med likesinnede. Det dreier seg om å motivere ungdom til å utnytte sitt potensiale og ta på seg oppgaver innen idretten.

Kurshelgen 8.-10. mars blir ledet av erfarne kurslærere, som SER ungdommen og møter de DER DE ER. I løpet av kurset jobber de unge seg gjennom moduler med tematikk innen blant annet:

• Selvtillit, selvbilde og selvfølelse
• Medlemmet i sentrum
• Deg som ressurs
• Fra mål til handling
• Kommunikasjon
• Presentasjonsteknikk og mye mer

Vi observerer at deltagerne vokser veldig gjennom helgen, noe som trolig skyldes at man blir utfordret til å tenke, planlegge, presentere, samarbeide i trygge omgivelser og under kyndig veiledning.

Oppfordringen til arrangørklubbene under NM-veka 2019, og til klubber og idrettslag generelt, er å ikke la ungdommen forbli en ubrukt ressurs. Vår erfaring tilsier at vi har mange engasjerte, positive, fantastiske unge i Rogaland som ønsker å finne sin plass innen idretten. Kanskje kan en helg på ”Lederkurs for ungdom”være et dytt i riktig retning – og gi grobunn for videre engasjement?

Påmeldingsfrist: 18. februar 2019

Se den offisielle invitasjonen fra Rogaland idrettskrets med mer informasjon om hvordan du melder deg på her:

Last ned invitasjon med mer informasjon her!

Offisielt påmeldingsskjema finner du her!

Les også mer om unge frivillige under NM-veka 2019 her.