Adam Tobias på årets Olympiske Akademi

Hvert år arrangerer Norges Idrettsforbund Norges Olympiske Akademi, en møteplass for unge ressurspersoner mellom 18-29 år i Norsk idrett.

Dette året ble det avholdt 1.-4 august på Nansenskolen i Lillehammer, en helg fylt med faglig påfyll og nettverksbygging.

For 3. året på rad deltok Adam Tobias Randen fra Egersund Pistolklubb som og sitter i vårt ungdomsutvalg, og han har nå delt sin opplevelse med oss.

Mitt navn er Adam Tobias Randen, jeg er årets deltaker av Norges Olympiske Akademi (NOA).

Jeg er 28 år gammel, tobarnsfar og sitter som styremedlem i Egersund Pistolklubb i min 2. periode.

Jeg sitter også i Norges Skytterforbunds ungdomsutvalg, hvor jeg har vært i 2 år. Før det satt jeg en stund i Rogaland Idrettskrets Ungdomsutvalg.

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Norges olympiske akademi – en møteplass for unge ressurspersoner i norsk idrett.

Olympisk akademi er en møteplass der deltakere blir kjent og deler erfaringer på tvers av idrett, bakgrunn, alder og rolle i idretten. Målet med akademiet er å fremme de olympiske verdier.

Vil du vite mer? Trykk her!

Dette er mitt 3. år på NOA, og med like store forventninger som årene før så ble det oppfylt. I år var jeg også med på å arrangere Akademiet.

Det Olympiske Akademiet på Nansenskolen på Lillehammer startet torsdag 1. august og varte til søndag 4. august. Årets tema var kommunikasjon og mitt motto ble valgt til årets tittel «Viljen til å si det»

Det var et fullpakket program med masse faglig innhold, gode foredragsholdere og kjekke sosiale aktiviteter. Noen av foredragsholderne var:

Svein Graff (Norges Fotballforbund)

Michael Eriksson (PR Ansvarlig Helly Hansen)

Sondre Sande Gullord (Styremedlem NIF)

Charlotte Støelen (Utviklingskonsulent i Norges badminton forbund)

Olympisk Akademi for meg er en møteplass med unge i idretten med ulik bakgrunn men med samme interesse.

Etter hvert akademi sitter jeg igjen med større kunnskap, større nettverk og bedre forståelse for idretten i Norge, akademiet er sosialt og gir meg mer motivasjon til å bidra enda mer i idretten.

Jeg vil si at dette er noe av det som former unge idrettsledere og nøkkelpersoner i Norsk Idrett og med dette kan jeg anbefale alle til å søke om du er i alder mellom 18-29 år og har et ønske om å lære mer om idrett, Olympismen og verdiene bak.

Neste år håper jeg at flere fra Skytterforbundet søker og ønsker og delta på akademiet!