Samling for paraskyttere

Norges Skytterforbund inviterer til samling for paraskyttere (skyttere med nedsatt funksjonsevne). Samlingen arrangeres i Alfhallen på Kløfta helgen 23 – 24. november.
 
Samlingen er rettet mot nye skyttere som trenger hjelp til å komme i gang, og skyttere som trenger hjelp til videre utvikling og faglig påfyll (ikke rettet mot landslagsnivået). Det er også mulig å få nasjonal klassifisering denne helgen.
Sted:
Alfhallen, Dugnadsvegen 13, 2040 KLØFTA.
Tidspunkt og program:
22 november: Teori og info, faglig påfyll
23 november: Skyting rifle og pistol, topp instruktører
24 november: Samling fortsetter, klassifisering, hjemreise

Kostnader:
NSF dekker reise og opphold for inntil 20 deltakere. Påmelding sendes SNAREST (førstemann til mølla) til integreringskonsulent Bjørn Myrset: skytterbjorn @ gmail.com.

NSF ved/integreringskonsulenten ordner med overnatting, måltider, og transport mellom hotell og skytearena.  Behov for transport og overnatting må oppgis ved påmelding.