Se presentasjoner fra foredragene om bly og miljø på Skyttermessen 2020

Bly og miljø er et viktig tema under Skyttermessen 2020. Fredag ble det holdt foredrag med NSF, NJFF og DFS og eksperter fra Asplan Viak, Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsbygg, Norges Geotekniske Institutt og Universitetet i Oslo for å informere og diskutere om dette viktige temaet.

Utgangspunktet for foredragene og debatten var mulige EU-restriksjoner mot bly, og forhold som ble debattert var alternativer til bly for skyttere, konsekvensene for sportsskyting og jakt og erfaring med opprydding av bly fra både tørr grunn og våtmarksområder. Debatten ble ledet av tidligere politisk redaktør i VG og TV2, Stein Kåre Kristiansen.

Vidar Nilsen fra Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) fortalte om EUs mulige blyforbud. EU bruker 2020 først og fremst på å innhente informasjon, og dette vil det komme en rapport på i oktober som vil danne kunnskapsgrunnlaget for veien videre i EU.

– Slik det ser ut nå vil det til syvende og sist trolig være snakk om å innføre restriksjoner, og sportsskyting med hagle er det som mest sannsynlig vil få restriksjoner fra EU først. I Norge er det først og fremst jegere som har engasjert seg, men jeg ser nå at flere aktører i samfunnet begynner å røre på seg og jobbe mot disse mulige restriksjonene, sa Nilsen.

NSFs president Håvard Larsen informerte om at blant annet NSF og det internasjonale skytterforbundet ISSF for tiden jobber aktivt for å informere om skytternes synspunkt i forbindelse med EUs informasjonsinnhenting.

Deretter holdt en rekke eksperter innlegg om temaet, om alt fra erfaringer fra håndtering og opprydding av skytebaner, forebygging, tiltak og risikovurderinger.

Last ned PDF med alle foredragene her

Til slutt ble det ivrig tatt opp flere spørsmål fra salen som fagekspertene svarte på. Alt fra hvilke pålegg skytterklubber kan forvente i fremtiden, hvilke løsninger man bør satse på, og så videre.

Trenger mer tid
Et tema som var gjennomgående er at det fremdeles er et stort kunnskapsbehov om blyforurensning på sivile skytebaner. Det kreves derfor mer kartlegging og forskning før man kan fastslå hvilke tiltak som gir best effekt for å rydde opp.

– Vi har et stort kunnskapsbehov rundt dette. Tiltakene vi har per i dag er ikke bare kostbare økonomisk, men uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag er også de langsiktige miljøkostnadene med ulike tiltak uklart. Man bør ta seg tid til å gjøre de riktige beslutningene som ikke fører til nye problemer i fremtiden, sa Rolf Vogt fra Universitetet i Oslo.

På spørsmål om hvorfor man ikke har større kunnskap om temaet var svaret at større miljøfarer enn blyforurensning tidligere har tatt fokus i Norge.

– Svaret er delvis at fokuset har vært på kvikksølvforgiftning, og det er nå heldigvis redusert – dermed går man videre til bly. Det er viktig å rydde opp i, men kunnskapsgrunnlaget bør bygges opp som et fundament før for eksempel miljømyndighetene kommer med konkrete pålegg om tiltak til sivile skytebaner, la Vogt til.

På spørsmål om hvordan klubber eventuelt skal finansiere eventuelle oppryddingsprosjekt var NSFs president Håvard Larsen klar på at dette er uavklart per i dag.

– Det finnes per i dag ingen reelle støtteordninger for miljøtiltak for grunneiere av skytebaner. Finansiering blir et svært viktig tema i tiden fremover, avsluttet Larsen.

Interessert i bly og miljø? Les gjerne også vår reportasje fra da norske skytterorganisasjoner møtte eksperter på bly og miljø i januar her.