Kretstyremøte 04.03.2020

Kretsstyret hadde møte den 04.03.2020. Referat fra styremøtet ligger her