Skytternes Ungdomsnettverk

Norges Skytterforbund har fått tildelt 980 000 kroner fra Ung-Frivillig Fond. Tildelingen er til vårt nye prosjekt «Skytternes Ungdomsnettverk».

Bakgrunnen for prosjektet:
Norges Skytterforbunds klubber arrangerer årlig svært mange store stevner og Norgesmesterskap innenfor våre fire grener; rifle, pistol, leirdue og viltmål. I tillegg arrangerer forbundet selv arrangementer som eksempelvis Landsstevnet for rekrutter, NM-veka, Norgescup, og nettverkssamlinger. I 2022 arrangerer vi Europamesterskap i luftvåpen på Hamar. Europamesterskapet samler over 1000 deltakere fra rundt 45 nasjoner. Med prosjektmidler fra Ung Frivillig Fond ønsker vi å tilby 25 unge ledere i alderen 16-29 år en mulighet til å skaffe erfaringer og ta del av en nettverksarena.

Hvordan foregår prosjektet?
Skytternes Ungdomsnettverk skal først og fremst legge et grunnlag for at unge frivillige skal få innsikt i Norges Skytterforbund og våre arrangementer. Vi ønsker å utvikle unge ledere som kan få erfaringer og kunnskap gode nok til å arrangere store arrangementer. Det kan også være noen som ønsker verv i organisasjonen, eller sitt tilhørende forbund – for oss er det uansett viktig at erfaringene vi skaper kommer norsk idrett og aktivitet til gode.

Vi ønsker å arrangere tidenes Europamesterskap, og har på bakgrunn av dette derfor lagt ressurser i å tilrettelegge for gode unge ledere. For best mulig kunne planlegge og gjennomføre arrangementet, trenger vi unge ressurspersoner som tenker nytt, og som ønsker mer ansvarsoppgaver. Med andre ord vil du gjennom dette prosjektet få mulighet til å være med i forkant, underveis og i etterkant av et europamesterskap. Ikke bare vil du få erfaring i hvordan det er å jobbe organisatorisk, men også blant annet internasjonale vinklinger, toppidrett, presse og media. Du vil også få innsikt i hvordan det er å jobbe med ulike samarbeidspartnere og interessenter, og dermed skaffe relevant erfaring for videre arbeid i norsk idrett.

Med andre ord har vi gode forutsetninger for å arrangere europamesterskap etter våre målsettinger og i tillegg få svært mange gode ledere og arrangører også i forbundet i fremtiden!

Hele invitasjonen og mer informasjon om hvordan man vil være deltaker finner du her: Invitasjon, Skytternes Ungdomsnettverk. 

Kontaktinformasjon
Dersom du har noen spørsmål knyttet til prosjektet «Skytternes Ungdomsnettverk», er det bare å ta kontakt med prosjektleder, Gyda Winther: gyda.winther @ skyting.no.