NSF sertifisert som Rent Særforbund

Norges Skytterforbund er stolte over å nå være i rekken av særforbund som er godkjent som Rent Særforbund av Antidoping Norge. I forbundets langtidsplan, vedtatt av Forbundstinget, er en overordnet målsetting at skyttersporten skal være en ærlig og dopingfri idrett, med nulltoleranse.

Det å bli sertifisert som «Rent Særforbund» er et viktig verktøy i dette arbeidet. Vi har nå fått på plass en handlingsplan som skal lede forbundet i denne prosessen. Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Å bli sertifisert som Rent Særforbund er en forpliktelse med en rekke kriterier som forbundet skal innfri. Det er re-sertifisering hvert andre år, og forbundet må vise til at vi har jobbet med innsatsområdene i handlingsplanen for å bli re-sertifisert som Rent Særforbund. Opplysnings- og holdningsskapende arbeid mot alle ledd i organisasjonen er vesentlig dersom vi skal oppnå målsettingen om at skyttersporten skal være en ærlig og dopingfri idrett, med nulltoleranse.

Vi håper at alle våre medlemmer vil være med å bidra i dette arbeidet ved å fronte en ærlig og dopingfri idrett, og at flest mulig av klubbene våre ønsker å gjennomføre programmet «Rent Idrettslag» i regi av Antidoping Norge. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir klubbene mulighet til å sette opp mål og tiltak for dere forebyggende arbeid.

Alle utøvere, trenere og ledere tilknyttet Skytterlandslaget har gjennomført antidopingpgrammet «Ren utøver» i regi av Antidoping Norge. NSFs administrasjon, styre, komiteer og utvalg skal nå gjennomføre antidopingprogrammet, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gjennomføre Ren utøver. Programmet gir en elementær antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte. Programmer er obligatorisk for alle som gjennomfører trenerutdanning i NSF og alle våre nasjonale dommere får opplæring i antidopingbestemmelsene under dommerkurset.

Interessert i å lese mer om NSFs antidopingarbeid? Se vår informasjonsside her.