Forslag til nye pistolregler – si din mening!

Som tidligere informert om, har Teknisk Komite satt igang en revisjon av det nasjonale pistolreglementet, med det mål at nye regler skal være klare til 2021-sesongen. Arbeidet er nå kommet så langt at det nye reglementet med dette legges ut til høring. Reglementene er delt opp slik at Feltreglementet og T96 samles i ett sammenhengende hefte. Resterende øvelser, inkl. PPC, vil bli lagt som vedlegg til ISSFs pistolreglement.

Under arbeidet med nytt regelverk er sikkerheten gitt hovedfokus.

Sett dere inn i forslaget og prøv å se helheten. Hvis dere har forslag til forandringer, vil vi gjerne ha tekstforslag. Hvis det er ting dere vil ha med, eller at dere har andre løsninger, så vil vi gjerne ha forslag til tekster. Hvis dere synes at dette er bra eller at deler av dette er bra, så vil vi gjerne høre om det også.

Alle kommentarer sendes på e-post til teknisk-komite @ skyting.no, senest 30.september 2020.

Her er det fullstendige høringsdokumentet, og de enkelte forslagene:

Høringsdokument (pdf)
Forslag til nytt reglement; felt og T96 (doc)
Forslag til nytt reglement; felt og T96 (pdf)
Forslag til nytt reglement; hurtig, NAIS og luft (doc)
Forslag til nytt reglement; hurtig, NAIS og luft (pdf)
Forslag til nytt reglement; PPC (doc)
Forslag til nytt reglement; PPC (pdf)

For dagens nasjonale regler, om dere vil sammenlikne, se under «Pistolregler» på denne siden: https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/