SkytterAdmin 2.0 nærmer seg!

SkytterAdmin 2.0-prosjektet nærmer seg første GO-live som er den 1.november 2020!

NSF har i dette prosjektet inngått et samarbeid med firmaet Rubic AS om utvikling av nytt administrasjonssystem for vår idrett. Dette innebærer en ny løsning for terminlister, klasseføring, påmeldingsløsning, ranking og mere til. Samtidig skal NSF sine medlemsklubber gå over til et nytt og bedre administrasjonsverktøy – Rubic Medlem. Dette vil gi klubbene og medlemmene lavere kostnader på gebyrer ved fakturering og annen betaling enn de har i dagens Klubb- og SportAdmin.

– Det er spesielt mulighetene til mye bedre økonomioppfølging for klubben samt kommunikasjon mellom klubb og medlemmer som gir en merkbar forbedring, forteller Henning Harry Thorsen som er leder i Hafrsfjord Pistolklubb og Rogaland Skytterkrets.

Hafrsfjord PK var første klubb i NSF til å «melde overgang» i 2020 og de har kun positive tilbakemeldinger å komme med. I tillegg til de nevnte forbedringene får vi tilgjengelig løsninger som kan støtte administrasjon av dugnadsarbeid, mannskapshåndtering ved arrangement, booking av foreningens «arealer» osv.

For at klubbene skal ta dette Rubic Medlem i bruk må klubben «onboardes», en prosess som først innebærer at klubben vedtar å benytte Rubic Medlem som administrasjonsverktøy. Deretter melder styret fra til NIF om overgangen til Rubic medlem gjennom en epost til support @ idrettsforbundet.no, med det aktuelle styrereferatet som vedlegg. Rubic vil deretter få muligheten til å laste ned alle klubbens data til sin løsning, og så tar de kontakt med klubben din for å komme videre.

Det vil bli gjort tilgjengelig opplæring i Rubic Medlem i løpet av siste uken i oktober og dette vil samtidig bli gjort tilgjengelig via her på skyting.no. Målet er å ha så mange klubber som mulig over på Rubic Medlem ved årsskiftet.