Oppdatering om feltpistolreglementet og høringsprosessen

Teknisk komite (TK) la ut forslag til nytt feltpistolreglement på skyting.no 9. september og NSF sin Facebook-side 10. september med høringsfrist 30. september. Det har kommet inn rundt 30 høringssvar før og etter fristen. Alle høringssvarene gjennomgås nå av TK/arbeidsgruppen.

Teknisk komite vil legge ut på skyting.no og NSF sin Facebook-side en endringslogg med begrunnelser for eventuelle endringer eller saker som ikke er endret så fort som mulig etter et møte 23./24.oktober. Det er et forholdsvis stort arbeid med nummereringer og så videre slik at et fullstendig oppdatert regelverk vil ta tid å få gjennomarbeidet. Dette vil også bli sendt til klubber og kretser tilsluttet NSF, med høringsfrist 9. november.

Forbundsstyret vil behandle endelig forslag 21. november. Forbundsstyret vil også behandle endringer i andre deler av NSF sine reglement samme dag. Eventuelle vedtatte endringer vil gjelde fra 1. januar 2021.

– Teknisk komité/Tom Lauritzen