Det har den siste tiden i forbundet blitt jobbet med å tilrettelegge for Trap også for utøvere med funksjonsnedsettelser i grenen leirdue. Dette for at det skal være et tilbud for utøvere som ønsker å konkurrere også her. Per i dag er det klasser og regler i det internasjonale regelverket for para i OL-Trap, og det jobbes per nå med å tilrettelegge og utarbeide regelverk på para i Nordisk Trap. De internasjonale reglene kan du finne her.

De samme klassene og klassifiseringssystemet vil bli brukt også i Nordisk Trap. Det er kun regelverket til Nordisk Trap som vil inkludere klassene, samt. ha noen tilpasninger i henhold til para. Klasser og øvelser kan du lese om her, mens klassifisering kan du lese om her.

For å lære mer om Para Trap, velger vi å invitere alle som ønsker til kompetanse samling for para januar 2021, der det vil bli en kort innføring i de ulike klassene, klassifiseringene og ulike tilpasninger man kan gjøre for å tilrettelegge for para i klubb (gjelder alle grener). Alle som ønsker er velkommen til å delta, all informasjon, påmelding og program for samlingen finner du her.

Dersom du ikke vet hva leirdueskyting er, og ønsker å starte med dette, er det en kort innføring generelt, men også retten mot para på denne siden.

Enn så lenge håper vi at alle interesserte tar kontakt, og dersom du har spørsmål er det selvsagt bare å ta kontakt med vår integreringskonsulent Gyda Winther på gyda.winther @ skyting.no.