Deaflympics

Deaflympics er som de Olympiske Leker for hørselshemmede, og arrangeres på likhet med de Olympiske Leker hvert fjerde år. Dette arrangeres i Brasil, Caxias Do Soul. Informasjon om lekene finnes her.

Deltakere som skal representere Norge skal oppnå satte resultatkrav for uttak til Deaflympics. Disse er satt på bakgrunn av Deaflympics i 2016. Grunnet oppdaterte regler er resultatene for luftirlfle og luftpistol kvinner  basert på resultatene fra EM 2019 for hørselshemmede. Resultatene tilsvarer topp 8, altså finaleplass under lekene. I tillegg til resåultatmålene, skal alle skyttere som representerer Norge også representere forbundet vise verdiene som også er satt for skytterlandslaget. Videre har skytterlandslaget gjennomgått en fornying med en ny generasjon unge skyttere. Det er også ønskelig med en tilsvarende ung satsing innenfor døveidretten, derfor oppfordrer vi unge skyttere som ønsker å satse til å ta kontakt.

Det er ønskelig å få til en samling for aktuelle skyttere/skyttere som ønsker å satse våren 2021, og dersom du ønsker å være med på dette er det ønskelig at dere sender henvendelse til vår integreringskonsulent på: gyda.winther @ skyting.no.

Øvelsene for Deaflympics er disse:

Disse kan du lese mer om her.

Klassifiseringer:

I henhold til reglementet rundt utøvere, er det en grense på at hørselnedsettelsen minst skal være på 55 desibel på det beste øret. Dersom det skal være aktuelt for hørselstest, ta kontakt med integreringskonsulenten for mer informasjon om dette. Dette skal være godkjent minimum 3 måneder før Deaflympics (5. september), da er det heller ingen utgifter knyttet til testen. Skjer det 3 – 1 måned før Deaflympics er det et gebyr på 40 USD og mindre enn 1 måned er det 100 USD i kostnad. Utøvere bør være ute i god tid om det skulle bli oppdaget noen feil i utfylling, o.l. Dette bør likevel gjøres så fort som mulig for avklaring. Det vil være kostnadsfritt uavhengig om skytteren deltar i Deaflympics eller ikke.

Uttakskriterier:

Uttakskriteriene er som nevnt basert på tidligere resultater av Deaflympics 2016  og EM 2019 (merket med *), og utøvere må oppnå minimum topp 8 resultat på tre (3) approberte stevner. Skyttere som skyter, deltar i respektive klasser som ordinære skyttere, da det etter per dags dato ikke er egne klasser for skyttere med hørselsnedsettelser.

Uttakskritier rifle:

Øvelse Kjønn Resultat, topp 8
10 meter, 60 skudd Menn 599,6
*10 meter, 60 skudd Kvinner 587,8
50 meter helmatch Menn 1080
*50 meter helmatch Kvinner 1044
50 meter ligg Menn 601,3
50 meter ligg Kvinner 593,7

Uttakskriterier pistol:

Øvelse Kjønn Resultat, topp 8
10 meter, 60 skudd Menn 550
*10 meter, 60 skudd Kvinner 532
25 meter (rapid fire) Menn 503
25 meter Menn 550
25 meter Kvinner 537
50 meter Menn 491

I tillegg til uttak basert på resultater skal skyttere som representerer Norge vise til:

  • Seriøs satsning og/eller internasjonal kvalitet.
  • God sportslig adferd (Fair Play).
  • Evne til å samarbeide med andre utøvere, trenere og ledere.
  • Anstendig opptreden også utenfor skytebanen.
  • Alle utøvere skal i tillegg gjennomføre kurset for «ren utøver», og sette seg inn i antidopingreglementet.

Alt om antidoping kan du lese om her.

Innsending av resultater:

Utøvere som har oppnådd resultatmålene skal sende inn disse til integreringskonsulent, Gyda Winther til gyda.winther @ skyting.no. Ved andre spørsmål rundt satsning eller uttak bes det også ta kontakt med vår integreringskonsulent.

Grunnet koronasituasjonen, kan det foreligge endringer. Dette vil bli oppdatert etterhvert som koronasituasjonen endrer seg.

Andre opplysninger:

  • For skytterforbundets  utøvere blir det arrangert en samling for deltakere/aktuelle deltakere våren/sommeren 2021. Utøvere som ønsker å satse, er også velkommen på samlingen uvilkårlig av om de har nådd kravene eller ikke.
  • Det vil bli arrangert en samling for utøvere i november 2021, der hele Norges delegasjon på tvers av idretter samles.

Dersom du vil lese mer døveidrett, finner du nyttige lenker her:

.