Regelendringer foran 2021-sesongen

Det har blitt foretatt en god del endringer i regeleverket foran 2021-sesongen. De nasjonale pistolreglene er omarbeida, de internasjonale parareglene er oversatt, det er innført en ny paraøvelse for lerdue, men det er også foretatt større og mindre endringer i bl.a. Fellesreglementet og tabellene over klasser og øvelser.

Her finner du en gjennomgang av endringene som er gjort, se også konkurranseregelsidene for alle internasjonale og nasjonale regler.