EU foreslår strengere restriksjoner på blyammunisjon

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) fremmet onsdag et forslag om ytterligere restriksjoner i hele EU på bruk av bly i ammunisjon til jakt og utendørs sportsskyting så vel som i fiske. Dersom forslaget blir vedtatt kan bruk av blyammunisjon uten oppsamling bli forbudt om fem til syv år.

På anmodning fra EU-kommisjonen har ECHA det siste året vurdert helse- og miljørisikoen ved bruk av blyammunisjon for jakt og utendørs sportsskyting samt bly som brukes i fiskesynker og lokker. Byrået publiserte onsdag en rapport som konkluderer med at en restriksjon på blyammunisjon i hele EU vil være berettiget.

ECHA anslår at minst 127 millioner fugler risikerer blyforgiftning hvert år. I tillegg anser de at borgere blir utsatt for bly, for eksempel gjennom vilt som blir jaktet med blyammunisjon eller når de lager blyammunisjon, fiskesynker eller lokker hjemme. EU-byrået legger til grunn at eksponering for bly er spesielt skadelig for barns nevrologiske utvikling og at omtrent en million barn er sårbare for de giftige effektene av bly på grunn av konsum av vilt.

Vil få konsekvenser for skyting i Norge hvis forslaget vedtas
I Skytter-Norge har bly og miljø blitt et svært viktig tema de siste årene. Emnet var også i sentrum for en av de mest besøkte foredragene under Skyttermessen i 2020, der representanter fra NSF, NJFF, DFS og eksperter fra Asplan Viak, Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsbygg, Norges Geotekniske Institutt og Universitetet i Oslo informerte og diskuterte om temaet. Du kan lese en oppsummering av foredraget her.

I fjorårets foredrag informerte Vidar Nilsen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund om at EU jobbet med en rapport om temaet – og det er denne ECHA nå har publisert. Kort oppsummert foreslår rapporten følgende anbefalt restriksjonsnivå:

  • Forbud mot bruk av bly i hagleammunisjon.
  • Forbud mot bruk av bly i rifleammunisjon – med mulighet for unntak til sportsskyting når det brukes kulefanger med oppsamling.
  • Forbud mot bruk av bly i fiskeutstyr.

– Det er foreslått litt ulike overgangsperioder for blyforbud i ulike riflekalibre, men generelt ser det ut til at ECHA har valgt den strengeste tilnærmingen som var mulig, og med veldig korte overgangsperioder, forteller Nilsen etter å ha lest ECHA-rapporten.

Nilsen legger til at det vil bli gjennomført flere høringer og prosesser fram til et potensielt endelig vedtak i EU-parlamentet, men hvis forslaget følger ordinær tidsplan så kan endelig vedtak bli gjort i 2023 og eventuelt forbud vil tre i kraft rundt 2 til 5 år etter det.

ECHA vurderer imidlertid unntak fra et slikt forbud for blyammunisjon for sportsskyting så lenge sportsskyttere kan minimere utslipp av blyammunisjon i naturen – for eksempel ved bruk av kulefangere med oppsamling.

Veien videre
ECHAs rapport vil danne grunnlag for ny høring. Byrået opplyser om at forslaget er basert på informasjonen som var tilgjengelig for ECHA på tidspunktet for utarbeidelsen, og kan oppdateres dersom informasjon som begrunner endringer kommer til syne.

Byrået har bedt alle interessenter som har muligheten til det å komme med sine argumenter støttet av robuste bevis under en seks måneders høring, som er planlagt å starte fra og med 24. mars.

ECHA planlegger å organisere en infosesjon på nett for å forklare begrensningsprosessen og hjelpe høringsinstanser med å delta i konsultasjonen.

Norges Skytterforbund har samarbeidet tett med DFS, NSSF og NJFF om denne saken, og vil fortsette å gjøre dette fremover. Skytterorganisasjonene vil komme med felles innspill fra Skytter-Norge til ECHA og til fagmiljøer og politiske myndigheter i Norge. I tillegg jobber NSF internasjonalt med ISSF og ESC.

President i Norges Skytterforbund Håvard Larsen kommenterer:

– Også som sportsskyttere må vi ta miljø på alvor. Vi må arbeide for at vi håndterer miljøkonsekvensene slik at dette ikke blir en diskusjon om forbud også innen rifle og pistol. Vi må arbeide for både tekniske løsninger og ikke minst finansieringsordninger som gjør at alle våre medlemmer kan fortsette de aktivitetene vi er så glad i. At skytterorganisasjonene står samlet gir oss styrke til å arbeide med offentlige myndigheter for å få til dette på best mulig måte.

Relaterte linker: