Mens mange nå gjennomfører P22, ble det i helgen arrangert dommerkurs i rifle av Møre og Romsdal Skytterkrets. Karoline Hansen var her ansvarlig for gjennomføring av kurs, med Knut Bakken som instruktør. Til tross for koronarestriksjoner og mye kursinnhold, ble kurset godt gjennomført med mange gode fremtidige dommere i rifle.

Både kursholder, instruktør og deltakere er svært fornøyd med godt gjennomført kurs og mye lærdom. Kurset ble avholdt fredag kveld, hele lørdagen med en sluttsummering, løsning av case, samt eksamen på søndag. Selv om eksamensresultatene ikke har kommet, er det stor grunn til å tro at vi har nye, gode og klare dommere i rifle i tiden som kommer.

Vi takker for godt arbeid, god gjennomførelse og mye lærdom etter en svært innholdsrik helg.


Knut Bakken gikk grundig igjennom regelverk. 

Har du lyst til å gjennomføre dommerkurs? Ta kontakt med din skytterkrets for interesse, så kan det være at det allerede er i gang med planlegging, etter at det blir gjennomført kurs. Dersom kretsen ønsker, eller lurer på hvordan man skal arrangere kurs kan det tas kontakt med idrettskonsulent Helene Rønningen på Helene.ronningen @ skyting.no.