Det er kommet flere spørsmål om oppstart for paraskyttere, og det er mange klubber som nå begynner arbeidet med å tilrettelegge, og allerede nå planlegge arrangementer.

Det er videre uklart om hva klubber kan gjøre for å integrere paraskyttere i klubben, og hvordan dette gjøres. Hvilke klasser er det egentlig som finnes? Er det klubb selv som setter disse klassene? Hva slags utstyr må klubben ha, og hvordan får man tak i dette?

Videre gjelder dette også for nye skyttere: Hvordan tar jeg kontakt med klubben? Hvordan kan jeg starte med paraskyting?

Er dette spørsmål du besitter som enten leder i klubb, utøver eller ledsager, vil du 19. mai få svar på dette. Vi skal gå igjennom hvordan man kan gå frem, og litt om hva forbundet kan bistå med både til klubb og nye utøvere.

Påmelding gjøres ved å fylle ut dette enkle skjemaet ved å trykke her.Dersom du har andre spørsmål tilknyttet webinaret eller paraskyting ta kontakt med integreringskonsulent på: gyda.winther @ skyting.no.

Trykk her: Webinar paraskyting for å laste opp programmet i bedre kvalitet.