Gjennomført ledersamling med sikte mot EM 2022!

Deltakerne i Norges Skytterforbunds lederutviklingsprogram, Skytternes Ungdomsnettverk, gjennomførte i helgen ledersamling på Lillehammer. Vi fulgte retningslinjer for smittevern under hele samlingen.

Det er 18 unge ledere som er en del av programmet, og 15 var i helgen tilstede på ledersamlingen. Kurslærer Sverre Arneberg Fredriksen gjennomgikk verktøy som skal brukes til ledelse og arbeidsoppgaver tilknyttet Europamesterskapet i luftvåpen på Hamar i 2022.

Fredagen startet med bli-kjent aktiviteter og middag utendørs. Her fikk lederne blant annet bli kjent med resten av gruppen, og aktuelle andre som de skal samarbeide med under mesterskapet. Dermed var mye av fokuset også på gruppedynamikk.

På lørdag var det mye verktøy å bruke for kommunikasjon, ledelse, virksomhetsplaner, samt arbeide etter mål, verdier og visjoner. Herunder bruke vi blant annet Norges Skytterforbunds langtidsplan, og styringsdokument for EM som eksempler. På denne måten ble gruppen godt kjent med NSFs verdier, arbeidsmåte, og kan bruke dette videre inn mot arbeidet med EM 2022.

På søndag var det gjennomgang av mer kommunikasjon, feedback og rollemodeller. Videre fikk de tid til å sette dette opp mot praktisk i forhold til hverandre og arbeidsoppgaver.

Kurslærer Sverre er meget fornøyd med vårt lederprogram, og ikke minst engasjementet til lederne. Det er mye kunnskap som foreligger, blant annet fra verv, engasjement, jobber og tidligere utøvere fra svært mange forbund. Det er derfor mye kunnskap og kompetanse som ligger i denne gruppen, og vi ser frem mot samarbeid med disse frem mot Europamesterskapet som skal foregå på Hamar i 2022.


Det ble i tillegg til kurs innendørs, gjennomført aktiviteter som eksempelvis hoppbakken i Lillehammer.

Bakgrunn for Skytternes Ungdomsnettverk:

Norges Skytterforbund har fått tildelt 980 000 kroner fra Ung Frivillig Fond, fra Norges Idrettsforbund. Med disse midlene skal vi utvikle unge ledere, som skal være med å arbeide mot EM i 2022. Prosjektet heter Skytternes Ungdomsnettverk, og er et lederutviklingsprogram, som består av 18 unge leder med ulik bakgrunn i idretten. Det består av tidligere, og nåværende skyttere, landslagsutøvere i andre idretter, og ikke minst med utallige verv på tvers av ulike forbund. Med andre ord er dette en gruppe unge ledere, med bred kompetanse og et unikt perspektiv.

Veien videre:

Under NM-Veka i slutten av juni vil de være med på gjennomførelse, samt andre arrangementer utover høsten. Dette for å skaffe erfaringer, som vil bidra til å komme med erfaring og kompetanse til planlegging og gjennomførelse av mesterskapet i 2022.

Mer om NSFs lederutviklingsprogram kan lese her.