Norges Skytterforbund arbeider målrettet med paraskyting og integrering. Det er mye ressurser som legges i dette arbeidet, og en utvikling vi sammen med kretser, klubber og medlemmer vi ønsker å gjøre.

Dette er en overordnet plan vi arbeider med, og målsettinger vi ønsker å nå. Her følger en plan laget for perioden 2023-2025: Handlingsplan, paraskyting 2023-2025