Søknad om støtte til Skyttere/Lag og Paraskyttere. Frist 1.oktober 2021

Søknadsfrister for frister til støtte for lag/skyttere og paraskyttere er satt til 1.oktober 2022. Sjå vedlagte dokument for informasjon.

Informasjon:
Støtte skyttere og lag
Støtte til paraskyting