Påmelding til Norma Ungdomscup 2021/2022

Det er ikke vanskelig å se at vi begynner å nærme oss høsten, trærne preges av flotte gulnyanser og temperaturen sniker seg ned mot null igjen. Det betyr også at det nærmer seg Norma Ungdomscup 2021/2022. De strenge restriksjonene vi opplevde i fjor vår og sommer begynner også å gi slipp, dette håper vi bidrar til at klubbene igjen kan åpne dørene for sine unge lovende og arrangere denne hjemmebanecupen!

Ungdomscupen og den enda pågående pandemien
Vi opplevde stort engasjement og glede over at vi valgte å opprettholde cupen under koronapandemien. Selv om flere klubber var under sterke kommunale retningslinjer i fjor og vår, opplevde vi at cupen ble gjennomført på god måte.

Dessverre er ikke pandemien over, selvom regjeringen åpnet for en mer normalisert hverdag, med økt beredskap, 25.september, ønsker vi at klubbene opprettholder sykdomsforebyggende tiltak så langt det er mulig for å forhindre at det oppstår smitteutbrudd i forbindelse med arrangementet. Det er, for mange klubber, i forbindelse med denne cupen at klubbkveldene innendørs starter for fullt. Dette har vi gledet oss lenge til, samtidig som vi må jobbe preventivt for å kunne opprettholde aktiviteten ut i 2022!

Hvordan foregår cupen i år?
Vi starter opp igjen om ikke alt for lenge, og konseptet er likt som tidligere år. Norma Ungdomscup er en lavterskel hjemmebanecup som foregår på klubbkvelder og/eller klubbens stevner. Resultater registreres av klubbens cupansvarlig på skyting.no etter hvert som resultatene tikker inn, og listene rangeres etter hver runde.

Etter fem runder er det de tre beste resultatene som teller. 

Hvor mange runder er det, hvordan fungerer resultatsystemet?
Man kan skyte så mange runder man vil ihht rundene som er satt opp, det betyr: om du velger å delta på alle fem rundene, er det de tre beste resultatene dine som står som tellende. Det er derfor mulig, etter tre runder, å «stryke» og forbedre resultater man står tellende med. Man kan også velge å kun skyte tre runder, og la disse resultatene stå som tellende. Da vil man ikke ha mulighet til å «stryke» noen.

Eksempel på hvordan «stryking» av laveste poengsum fungerer:

Ola Nordmann Runde 1
233
Runde 2
240
Runde 3
230
Runde 4
241
Runde 5
244

Resultatene legges inn og oppdateres døgnkontinuerlig på Norma Ungdomscups side på skyting.no. Disse finner dere frem til ved å klikke på linkene under, eller ved å gå via forsiden til skyting.no der Norma Ungdomscups side veksler i det øverste bannere.

Link til resultatskjemaet rifle og pistol 2021-2022

Hvor finner jeg informasjon om arrangementet?
Dere finner god og utfyllende informasjon på Ungdomscupens side. Her ligger statuttene, oversikten over premier, deltakeravgift, faktureringsmåte (ny for året) og mye mer. Det er også lagt opp to retningslinjer, et for hver av grenene, rifle og pistol. Dersom dere ser etter grenspesifikk informasjon kan det lønne seg å starte med å kikke her.

Norma Ungdomscup sin hjemmeside på skyting.no

Når er rundene?
Under har jeg laget en oversikt over denne sesongens runder. Det arrangeres to før jul, og tre etter nyttår. Det er også satt opp en sjette runde. Den sjette runden er kun for de som, av ulike årsaker, ikke står med tre tellende resultater etter femte runde. Det er mange som har ulike skytetider på banen, bor på forskjellige steder, opplever sykdom under cupen eller av andre årsaker ikke har mulighet til å skyte alle rundene for å få tilstrekkelig med tellende resultater.

Det er altså et krav om tre tellende resultater ved cupens slutt. Og dersom du etter runde fem IKKE har tre resultater, men mangler ett, har du mulighet til å delta på den sjette runden. Den sjette runden skal derimot IKKE benyttes av de som etter fem runder står med tre tellende resultater. Den sjette runden benyttes ikke for å forbedre tellende resultater, men å supplere slik at man får 2+1.

Runde 1  Uke 44, 1.-7.november
Runde 2 Uke 49, 6.-12.desember
Runde 3 Uke 2, 10.-16.januar
Runde 4 Uke 7, 14.-20.februar
Runde 5 Uke 10, 7.-13.mars
Runde 6, ekstrauken, se spesifisering i retningslinjene for deltakelse i ekstrauken  Uke 11, 14.-20.mars

Hvilken klasse skal skytteren skyte i? 

Skytterne skal skyte i den klassen de rykker opp til i 2022. Dette vil si at dersom en skytter i 2021 har skutt i klasse U14, skal vedkommende delta i U16 gjennom hele denne cupen. Det er opp til den enkelte klubb å sørge for at klassesettingen på den enkelte skytter er riktig.

Dersom det skulle oppstå spørsmål eller problemer knyttet til klassesetting: send mail til cupadministrator med oversikt over fødselsår på den/de det gjelder, slik at vi kan sørge for korrekt klassesetting.

Påmelding, betaling og etteranmeldinger 

Påmelding sendes inn av den enkelte klubb ved hjelp av (1) påmeldingsskjema eller (2) ved å legge inn skytterne selv i resultatskjemaet. Å legge inn skyttere i resultatskjemaet teller som påmelding dersom cupansvarlig i den enkelte klubb er komfortabel med å bruke excel.

Ved cupens slutt vil cupadministrator foreta seg en opptelling av skyttere som har deltatt i cupen, og sende faktura til den enkelte klubb. Det vil altså ikke være forhåndsbetaling for x antall skyttere i forkant av cupen slik det har vært tidligere år.

Påmeldingsfristen er satt til 24.oktober 2021. Dette er påmeldingsfristen for å være med på første runde, skytterne kan også etteranmeldes for å delta på de resterende rundene om de går glipp av den første runden.

Hvem kontakter jeg om jeg har spørsmål?

Dersom det skulle dukke opp spørsmål, før, under eller etter arrangementet, kan cupadministrator nås på mail oda.lovseth @ skyting.no. Dersom det skulle oppstå problemer med resultatregistrering på helgedager sjekkes mailen jevnlig og mailer besvares så fort som mulig.