Norsk idrett lanserer ny helhetlig parastrategi

Norges Idrettsforbund har i samarbeid med integreringskonsulenter fra alle særforbund, arbeidet med en ny parastrategi overordnet for hele organisasjonen. Vi er glade for at dette settes i fokus, og ser frem til å arbeide sammen med alle særforbund og resten av norsk idrett for et felles mål: Én idrett – like muligheter for alle.

– Strategien gir retning for veien vi sammen skal gå fremover, og jeg tror, og håper, at mange også utenfor idretten vil være med oss i dette arbeidet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Parastrategien skal bidra til økt deltakelse
Strategien for paraidretten er et rammeverk for å kunne legge bedre til rette for rekruttering, deltakelse, utvikling og mestring. Nøkkelen til suksess ligger i å identifisere og gjennomføre tiltak som gir flere i målgruppen et ønske om å begynne med idrett, og en glede over å utøve idretten når de først er i gang. Parautøvere skal så langt det er mulig ha mulighet til å drive den idretten de selv ønsker, der de selv ønsker, og ut fra egne ambisjoner.

– Mange i idretten rundt i hele landet gjør i dag en fantastisk innsats for å legge til rette for paraidrett både i bredde- og toppidrett. Likevel, 15 år etter at integreringsprosessen av personer med nedsatt funksjonsevne i alle særforbundene var fullført, er tiden inne for et nytt krafttak fra en samlet idrettsbevegelse. Det er viktig for utøverne, det er viktig for idretten, og det er også en viktig verdi for samfunnet rundt oss, sier Berit Kjøll.

En strategi for hele idrettsbevegelsen
Et viktig premiss for utarbeidelsen av parastrategien har vært å sørge for bred involvering av hele organisasjonen i prosessen – fra utøvere til idrettslag, særforbund og idrettskretser. Både for å få et best mulig beslutningsgrunnlag, og for å fremme eierskap til den felles innsatsen hele norsk idrett skal legge ned i arbeidet framover.

Gyda Winther har på vegne av Norges Skytterforbund (NSF) gitt innspill på møtene, og synes de viktige punktene har kommet godt frem. Det har vært gode møter, med mange innspill og ulike synspunkt på de forskjellige temaene, som sammen danner den nye parastrategien. 

– Fra NSFs perspektiv, er det heldigvis mye av de samme temaene som går igjen i vår handlingsplan for paraidrett. Det vektlegges kompetanse og kunnskap for videre utvikling og rekruttering, som kick-startet med kompetansesamling for paraskyttere i NSF  i høst. Svært gledelig er det likevel å se at anlegg, både nye og gamle har blitt satt på agendaen, da jeg i stor grad opplever dette som en flaskehals ute i klubbene. Jeg håper det iverksettes tiltak som fungerer godt og som også når de mindre anleggene, som trenger utvikling for oppstart av paraidrett. Det blir spennende å se resultatene som forhåpentligvis lar seg komme etter godt arbeid, forteller Gyda.

– Det er flott at Idrettsforbundet har fått den på plass i starten av 2022, slik at vi har et godt utgangspunkt å arbeide etter, mens vi krysser fingrene for å starte opp normal aktivitet igjen. Enn så lenge anbefaler vi å fortsette det gode arbeidet som hver dag blir gjort i klubb, og videre følge med det som skjer på våre sider. Det planlegges mye, og vi håper å kunne dele dette med dere snart, avslutter Gyda.

Interessert i paraskyting? Trykk her for å gå til våre sider om emnet, med masse nyttig informasjon for både nye og eksisterende paraskyttere.