Infoside om koronaviruset – Full gjenåpning av idretten

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering av koronaviruset både nasjonalt og internasjonalt. (Sist oppdatert: 2. februar 2022)

Foto øverst: Norges idrettsforbunds president Berit Kjøll er veldig glad for at regjeringen nå sørger for full gjenåpning av idretten.

Nasjonalt:

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.

Regjeringen følger oppfordringen fra Norges idrettsforbund om en full gjenåpning av idretten. De nye retningslinjene trådte i kraft fra klokken 23.00, tirsdag 1. februar.

Dermed åpner også hele breddeidretten for voksne, og antallsbegrensninger for arrangementer med tilviste plasser fjernes innen- og utendørs. Norges Skytterforbund anmoder alle klubber om å tilrettelegge for ordinær virksomhet så fort som overhodet mulig.

– Vi er veldig glade for at regjeringen nå sørger for full gjenåpning for hele idretten så alle utøvere får normal aktivitet med trening og konkurranser. Tiden var moden for en full gjenåpning, og våre ønsker er innfridd, sier idrettspresident Berit Kjøll, og legger til:

– Dette betyr endelig idrettsglede for alle!

Regjeringen fjerner også antallsbegrensninger innendørs og utendørs, og for arrangementer med faste tilviste plasser blir avstandskravene fjernet når man sitter i setet. Det gjør at alle setene på idrettsarenaene kan brukes.

På arrangementer med publikum uten faste tilviste plasser skal arrangøren sikre forsvarlig drift, og at grupper med familie eller andre nærkontakter skal holde én meter avstand til andre. Dersom det ikke skjer noe uforutsett med smittesituasjonen blir denne begrensningen fjernet om to uker.

– Det er avgjørende at det nå blir mulighet for fulle tribuner, og jeg opplever at myndighetene har lyttet til idrettens forventninger vedrørende publikumsarrangementer. Alle idrettsarrangementer ville blitt påført store økonomiske tap dersom gjeldende antallsbegrensninger hadde blitt videreført, sier Kjøll og legger til:

– For å sikre frivilligheten for norsk idrett er vi helt avhengig av publikumsarrangementer. Dette er viktig for rekrutteringen av frivillige som er grunnmuren i norsk idrett, sier Kjøll.

Regjeringen vil komme tilbake med en ny vurdering av smitteverntiltakene 17. februar.

Aktuelle linker:

Internasjonalt:

Pandemisituasjonen er usikker i flere andre land og dette påvirker gjennomføringen av internasjonale konkurranser og vår toppidrettssatsing.

Vi oppdaterer våre planer for Skytterlandslagets sesongopplegg og uttakskriterier fortløpende etter hvert som vi mottar informasjon som innebærer at vi må foreta justeringer. Vi anbefaler at man holder seg oppdatert på planene for Skytterlandslaget via Skytterlandslagets nettsider her.

Vi oppdaterer også vår arrangementskalender fortløpende etter hvert som vi mottar informasjon om status for ulike internasjonale konkurranser. Vi anbefaler at man holder seg oppdatert angående internasjonale stevner og mesterskap via vår arrangementskalender her.

Oppdatering 24. september: Regjeringen informerte fredag om at gjenåpningen av samfunnet vil starte allerede fra 25. september. – Dette er en jubeldag for hele det norske samfunnet, og ikke minst for idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Dette har vi ventet på i 18 måneder. Nå er dagen endelig kommet hvor vi får en tilnærmet normal hverdag tilbake. Endelig kan vi åpne opp dørene igjen og fylle arenaene for alle som ønsker å ta del i store idrettsøyeblikk, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Helsedirektoratet og FHI mente utfra en helhetsvurdering at det rundt månedsskiftet september/oktober vil være mulig å lette på de fleste tiltakene og gå over i en normal hverdag med økt beredskap. Det støttet regjeringen, men ønsket en enda tidligere gjenåpning. Det betyr at blant annet følgende restriksjoner vil fjernes:

 • Meterkravet avvikles
 • Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves

Det vil fremdeles være krav om å isolere seg dersom man har covid-19, samt følge smittevernråd og anbefalinger som å holde seg hjemme dersom man er syk.

Denne siden vil også bli oppdatert etter hvert som mer informasjon fra myndighetene foreligger.

Oppdatering 17. september: Regjeringen har varslet at de ser på muligheter til å returnere til «en normal hverdag med økt beredskap», men har enda ikke satt noen dato for når dette vil skje. Les mer på regjeringen.no. Enn så lenge gjelder fremdeles den fellesidrettslige smittevernveilederen, NSFs særidrettslige koronavettregler og lokale tiltak i kommunen der man bor.

Oppdatering 28. juli: Usikkerhet rundt Delta-varianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt gjør at regjeringen har besluttet å ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen.

Det gjennomføres likevel noen mindre justeringer i trinn 3. Disse endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august. Regjeringen åpner opp ytterligere opp for voksne breddeidrettsutøvere. Voksne kan nå delta på idrettsarrangementer på tvers av regioner og kretser. Dette gjelder ekspempelvis kamper, stevner og konkurranser. Les mer på idrettsforbundet.no.

Oppdatering 21. juni: Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Les hva trinn tre innebærer i endringsloggen til den fellesidrettslige smittevernveilederen her.

Oppdatering 1. juni: Trinn 2 i gjenåpningsplanen er nå satt i gang nasjonalt, og det gir flere lettelser på koronarestriksjonene. Se hvilke lettelser som er nye i endringsloggen til den fellesidrettslige smittevernveilederen her.

Oppdatering 16. april: Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen i dag. Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan går ut på å reversere de nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

For idretten og Norges Skytterforbund er det gledelig at de nye nasjonale tiltakene blant annet tillater at voksne igjen kan få drive organisert aktivitet igjen, men i grupper med begrenset antall personer. Se den fellesidrettslige smittevernveilederen for mer informasjon om dette.

For kommuner med høy smitte med de strengeste regionale tiltakene (tiltaksnivå A) er organisert aktivitet fremdeles ikke tillatt, med unntak av for unge under 20 år. Dette innebærer fortsatt at NSF ikke tillater såkalt «egentrening» for voksne i disse regionene. Reglene kan endre seg lokalt på kort varsel, og våre medlemmer anmodes om alltid å kontakte lokale smittevernmyndigher for å avklare om hvilke påbud/retningslinjer som gjelder i den enkelte kommune.

Les pressemelding om første trinn av gjenåpningsplanen på regjeringens nettsider her.

Oppdatering 7. april: Statsminister Erna Solberg la i dag frem en gjenåpningsplan for Norge. Planen består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn, men inneholder per nå ingen konkrete datoer for når de ulike trinnene skal innføres. Les mer.

Oppdatering 24. mars: Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak fra og med natt til torsdag 25. mars. Se pressemelding fra regjeringen her for å se hva disse nye tiltakene innebærer. I tillegg vil den fellesidrettslige smittevernveilederen bli oppdatert med de nye tiltakene. For NSFs medlemmer gjelder det fremdeles å følge den fellesidrettslige smittevernveilederen og NSFs særidrettslige koronavettregler, men dersom de lokale tiltakene i kommunen der du bor er strengere enn de nasjonale er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges.

Oppdatering 23. mars: De seneste smitteverntiltak på tiltaksnivå A er krevende for alle som bor i kommuner der dette er pålagt, også for idretten, og svarene er ikke opplagte. Ikke alt som står eksplisitt i råd/påbud fra myndighetene – det er til tider nødvendig å tolke intensjonene som ligger til grunn. I dette tilfellet er åpenbart et behov for minst mulig reising/kontakt det avgjørende, og idretten er pålagt meget strenge restriksjoner i så henseende. Dette gjelder også egentrening om den gjennomføres på et idrettsanlegg, hvor man har tilgang som følge av at man er medlem i klubb. Man er da del av «organisert idrett». Det er viktig at idretten er særlig aktpågivende i denne krevende fasen og forholder oss til intensjonen med innstrammingen som dreier seg om å hindre samlinger og mobilitet. Denne tolkningen er avklart med Norges Idrettsforbund.

Oppdatering 17. mars: Alle kommuner i Viken fylke og andre kommuner med høyt smittepress må nå følge de strengeste regionale tiltakene (tiltaksnivå A) etter en økning av koronasmitte. Bor du i en av kommunene som har fått innført tiltaksnivå A, er det IKKE tillatt med organisert idrett.

For sportsskyttere betyr «organisert idrett» kort formulert all skyteaktivitet – inkludert egentrening – på baner for medlemmer av NIF, altså klubb i NSF. Vi oppfordrer alle våre medlemmer i de berørte kommunene til å respektere dette. Toppidrett gis heller ikke unntak i de kommunene som har fått innført tiltaksnivå A, slik bestemmelsene er per i dag. Tiltaksnivå A gir også strenge anbefalinger på forflytning, så vi oppfordrer til å ikke bevege seg ut av de berørte kommunene for å skyte andre steder.

Eneste unntak fra disse tiltakene er idrettsaktivitet for unge under 20 år utendørs, i grupper på inntil 10 personer og kun med personer fra samme kommune.

Se den fellesidrettslige smittevernveilederen for en fullstendig oversikt over hva tiltaksnivå A innebærer for de kommunene der det er innført, samt en oversikt over hvilke kommuner tiltaksnivå A er innført i.

Oppdatering 9. februar 2021: Flere kommuner har satt i gang svært strenge smitteverntiltak etter å ha oppdaget utbrudd av mer smittsomme varianter av koronaviruset. Se nettsidene til din hjemkommune for hva som gjelder av smitteverntiltak der du bor. Hovedregelen er at dersom de lokale tiltakene i kommunen der du bor er strengere enn de nasjonale er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges.

Oppdatering 4. desember 2020: En ny regel om at barn og unge som låner skytterstøtte av skumgummi (for eksempel Norma-støtten) av sin klubb på skytebanen må ha med et eget håndkle eller lignende de kan dekke skumgummien med mens de skyter er lagt til under NSFs særidrettslige koronavettregler.

Vær oppmerksom på at det i noen kommuner fremdeles kan være strenge tiltak, avhengig av hvordan koronasituasjonen er lokalt. Kontakt lokale smittevernmyndigher for å avklare om hvilke påbud/retningslinjer som gjelder i den enkelte kommune.

Som følge av smitteverntiltak er lokalene til NSFs forbundskontor i Oslo delvis drevet fra hjemmekontor, men forbundskontoret kan fremdeles kontaktes som vanlig via telefon og e-post. Bestilling av materiell vil også bli fulgt opp av forbundskontoret, men vi ber om at bestillinger sendes inn i god tid da det kan ta lengre tid å sende ut pakker på grunn av tiltakene.

Den fellesidrettslige smittevernveilederen (gjelder frem til 25. september klokken 16:00):

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved koronavirus for idrettslag og -foreninger. Veilederen gjelder for NIF, særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.

De enkelte særforbundene har utarbeidet råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene. Se under for NSFs særidrettslige koronavettregler.

Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Med barn/ungdom menes personer til og med 19 år.

NIFs fellesidrettslige smitteveileder oppdateres jevnlig. For å få en en oversikt over hvilke tiltak som legges til eller endres, kan du følge med på endringsloggen her.

NSFs særidrettslige koronavettregler (gjelder frem til 25. september klokken 16:00):

 1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene.
 2. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
 3. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
 4. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
 5. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.
 6. Barn og unge som låner skytterstøtte av skumgummi (for eksempel Norma-støtten) av sin klubb på skytebanen må ha med et eget håndkle eller lignende de kan dekke skumgummien med mens de skyter.

Ønskede rutiner for varsling av smitte:

 • Alle idrettslag/klubber bør varsle lokale helsemyndigheter og Norges Skytterforbund ved bekreftet smittetilfeller av koronavirus i klubben.
 • Norges Skytterforbund bør ha ansvar for å ha oversikt over tilfeller som oppstår i sin idrett, og varsle NIF. Her bør vi også sikre at personvernet ivaretas. For eksempel er det ikke behov for NSF eller NIF å vite navnet på den som er smittet, men alder, kjønn og idrett vil være tilstrekkelig.
 • Norges Skytterforbund varsler NIF via korona @ idrettsforbundet.no

I tillegg til idrettens koronavettregler har også mange kommuner egne regler i forbindelse med koronapandemien. Vi oppfordrer alle å ta kontakt med egen hjemkommune for å avklare disse før man setter i gang med idrettsaktivitet.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Vi ber også våre organisasjonsledd om å følge med på de de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Utsettelser og avlysninger:

Flere arrangement står i fare for å bli avlyst eller utsatt på grunn av koronaviruspandemien. For en oppdatert oversikt over hvilke arrangement som gjennomføres eller ikke, trykk på linken under:

Årsmøter og ting:

Avholdelse av årsmøter og ting blir annerledes i lys av koronasituasjonen. NIF har derfor laget en samleside med alt du trenger å vite for å gjennomføre årsmøter eller ting i idrettslag og andre organisasjonsledd under pandemien.

Unntak for toppidretten:
I koronasituasjonen gis det unntak fra vedtatte retningslinjer for toppidrett på nasjonalt nivå. Det er avgjort at hvert enkelt særforbund selv skal definere hvilke utøvere som omfattes av dette. Norges Skytterforbund har nå definert dette begrepet gjeldende for den situasjonen vi er i akkurat nå.

Norges Skytterforbund har bestemt at alle utøvere på Skytterlandslaget 2021 – ELITE, UNG og treningsgrupper er innenfor begrepet toppidrett. Dette gjelder 65 utøvere i grenene rifle (inkludert viltmål), pistol og lerdue. Utøvere utover Skytterlandslaget, som ønsker lik status for å kunne opprettholde trening, bes sende kort søknad til sportssjef på mail tori @ skyting.no, for  individuell behandling av søknad. Dette gjelder utøvere med mål om å kunne representere Norge internasjonalt i 2021.

For kommuner som har innført de strengeste regionale tiltakene – tiltaksnivå A – gjelder ikke lenger unntaket for toppidretten. ELITE-utøvere kan få unntak i forhold til forflytning ut av berørte kommuner, da disse som kjent er stipendutøvere i NSF og skyting dermed kan regnes som en jobb.