Info om skytterkretsens nettside og digitale verden.

Det har det siste året blitt gjort litt innsats i å få den digitale delen av Hordaland skytterkrets meir synleg. Det er opprettet en facebookside, og vorte forsøkt å få den offisielle nettsida meir aktiv. Bruk gjerne facebooksida til utlegging av resultatlister, og anna info ein meiner kan vera av interesse for skyttere i kretsen.

Det er og oppretta ein eigen e-postadresse, som er meint som ei varig adresse, slik at den blir uforandra ved endring i styresamansetjnga. Denne adressa ligg under «Kontakt» på hovudsida til kretsen.

I høgre marg av kretsens hovudside, ligg ein del praktisk informasjon som kontaktinfo, styremøtereferat, etc etc.

Og dersom nokon av klubbene har saker, nyheter, artikler, stevnereferater eller anna av interesse, så er det mulig å få dette lagt ut her.