Puter til Normastøtter gis bort.

NSF har ryddet i lageret, og funnet puter til Norma-støttene – som brukes til å bygge opp støtta. Derfor ønsker vi å gi disse ut til klubbene, mot at klubben selv betaler eventuell frakt.

Det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder. For å «bestille» disse, send en mail til nsf @ skyting.no