Regelendringer – Fellesreglementet og parareglene

Sjøl om vi er midt i sesongen er det av og til nødvendig å legge fram regelendringer, fordi rammene endres. Nå er det Fellesreglementet og de internasjonale parareglene det gjelder, men vi arbeider også med oversettelse av de nye finalereglene for OL-øvelser som ISSF har utviklet (og utvikler). Oppdaterte regler dere lese og laste ned på denne siden: https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/.

Fellesreglementet m/tabeller
Som omtalt tidligere her: https://www.skyting.no/2022/05/06/halvmatch-kontra-helmatch-i-50m-og-300m-stevner/; ISSFs vedtak om å endre standardprogrammet for 50m og 300m match fra helmatch til halvmatch, har gjort at NSF også endrer de nasjonale konkurranseprogrammene. Denne endringen gjelder ikke bare mesterskap, men alle matchstevner; arrangørene kan nå velge mellom hel- og halvmatch, med halvmatch som standard. Dette har gjort at rifledelen av disse tabellvedleggene er endra i Fellesreglementet; 1 (åpne stevner), 2 (NM-øvelser), 3 (NM-øvelser, lag) og 6 (paraøvelser). Det er også gjort en mindre endring i tekstdelen av reglementet, ang. rammene for finaleskyting (hvor mange deltakere som må til for at det skal avholdes finale i NM). Det er også retta noen skrivefeil.

Internasjonale pararegler (fra World Shooting Para Sport)
WSPS omarbeida konkurransereglene sine foran denne sesongen. Det er ikke gjort mange realitetsendringer, men de har endra språkbruken og flytta på mange regelpunkter, slik at regelverket totalt sett ser ganske annerledes ut. Vi har derfor valgt å nyoversette reglene, og den norske versjonen foreligger nå. Dette er uansett et regelverk der mye av innholdet omhandler internasjonale konkurranser, og på nasjonale stevner i Norge gjelder det bare så langt det passer.