Vår klubbutvikler Wenche Horten er stadig på reise og besøker klubber landet rundt og har nylig vært på besøk hos klubber i Lofoten og Vesterålen!
Tekst og foto: Wenche Horten

Når jeg inviterer meg selv ut til klubber så blir jeg så glad da jeg får raske svar som, «Ja, kom gjerne til klubben vår». Det er jammen mange klubber som blir glade for at «forbundet» kommer ut til dem på besøk. At klubbene kan se nytte i å ha en slik kveld der vi sammen kan finne gode løsninger for at klubben kan bli enda litt bedre.

At jeg kan få dele det jeg har erfart selv i egen klubb og alt det som skjer i andre klubber. Jeg har sagt det mange ganger før, men skader ikke å si det igjen. En trenger ikke finne opp kruttet på nytt. Vi må dele de erfaringene vi har på godt og vondt ute i klubbene.

Det oste kaffe og vaffel da jeg kom inn i skytterhuset til Svolvær Pistolklubb. Herlig. Av 33 medlemmer så møtte 13 personer! Det er jammen bra. Og denne klubben hadde mange nye medlemmer, selv om det har vært en pandemi. Fantastisk.

Jeg veit at mye går igjen, slik som anlegg, utdanning og arrangement som det var i denne klubben. Utvikling av klubben er veldig bra.

Er glad for å høre at flere klubber ønsker utdanning av trenere. At de på det viset vil ha mer kunnskap om skyting å tilby sine medlemmer.  Da jeg i ettertid ser på fremdriftsplanen vi laget så er det gledelig å se at det er mange forskjellige navn på oppgavene som skal gjøres. Flere som ønsker å dra lasset. Det å sitte i styret i en klubb blir gjort på frivillig basis, og da er det viktig at mange bidrar slik at det ikke blir for mye for noen få.

Så går turen over til Vesterålen og til Hadsel Miniatyrskytterklubb. Det ble også et veldig trivelig besøk, her var vi to stykker, en ivrig leder av klubben og meg. To ledere som deler erfaringer. 😊

Her er planen at det skal rekrutteres, gjennom å arrangere åpen dag, bedriftsskyting, invitere skoleelever, foreldre og lage en fadderordning for å holde på medlemmer. De planlegger også å benytte seg av NSFs trenerpool.

I tillegg til å utvikle aktivitetstilbudet vil de legge til rette for det sosiale med å ha visning på en kafé ved siden av skytebanen.

Det var virkelig gøy å se alle de gule lappene med forslag for hva som kan bli bedre i egen klubb.

Jeg gleder meg til å komme tilbake å se hva som er gjort!

-Wenche