Nyhetsbrev til klubb!

Det nærmer seg slutten på utendørssesongen og innendørssesongen står for tur!

NSF har ulike arrangementer og cuper denne høsten. I tillegg til verktøy, støtteordninger og annen informasjon til klubben. Derfor har vi sendt ut et nyhetsbrev til alle våre klubber som du også finner her:

 

Siste sjanse til å melde deg på klubbhelgen!

NSF inviterer til  en helg fylt med erfaringsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon for klubben. Påmeldingsfristen er fredag 9. september. På Klubbhelgen kan du blant annet:

Høre Skytterlandslagets Ole Harald Aas fortelle om sin karriere så langt.

Horten og Omegn PK kommer for å fortelle om hvordan de jobber med rekruttering av ungdom til feltpistol.

Treffe klubbledere og trenere fra andre klubber for å drøfte utfordringer og muligheter.

Se mer informasjon og påmelding her.

 

Søk Skytternes ungdomsnettverk

Vi fortsetter med NSFs lederutviklingsprogram, Skytternes Ungdomsnettverk – og håper at dette fortsatt blir et godt tiltak for å sikre flere unge engasjerte i forbundet, også i fremtiden.

Skytternes Ungdomsnettverk ble startet opp på bakgrunn av Europamesterskapet i luftvåpen, 2022. Dette for å sikre innspill og gi dagens unge ledere kompetanse og erfaringer til arrangementer.

Vi arrangerer åpen time på Teams for alle som ønsker mer informasjon om Skytternes Ungdomsnettverk og Ungdomsutvalget – eller vurderer å søke. Dette blir arrangert mandag, 16. september, fra kl.19.30-20.30.

 

Les mer og finn lenke til Åpen time her.

 

Norma Ungdomscup

Norma Ungdomscup vil bli arrangert som en hjemmebanecup for luftpistol og luftrifle også vinteren 2022-2023. Vi håper dere som har vært med før, og enda flere, blir med oss i år også!

Datoene for årets cup, retningslinjer og påmelding finner du her:

 

Dommeroppdatering

Dommeroppdateringen er ikke klar da ISSF ikke har kommet med noen endelig oppdatering av regelverket. Det vil bli sendt ut informasjon om dette så snart det er klart.

 

Ny side for varsling

Norges Skytterforbund ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Skytterforbundet tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. Skytterforbund bruker vi nå varslingssystemet «Mitt varsel». Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

 

På forsiden av skyting.no finner du direkte lenke til vår informasjonsside om varsling, eller du kan komme direkte til siden her.

 

Trenerattest

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten. Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Les mer her.

Registrering av aktive trenere

NIF har en digital løsning som gir idrettslaget full oversikt over hvem som har fullført trenerattesten og fremvist politiattest. Inne på denne siden kan også idrettslaget registrere hvem som er aktive trenere i klubben.

Se mer informasjon her.

 

Info om støtteordninger

Det finnes en rekke støtteordninger fra Norges Idrettsforbund (NIF) som NSFs klubber kan benytte seg av. Vi anbefaler at klubben tar en titt på denne informasjonssiden fra NIF. (Se gjerne på alt det andre innholdet som ligger på NIFs «Klubbguiden!)»

 

Rekrutterings- og aktivitetsstøtte for 2022 – senere i høst åpner vi for søknader til NSFs støtteordning for rekrutterings- og aktivitetstiltak. Mer informasjon om dette blir sendt ut til alle klubber når søknadsskjema åpnes.

 

Breddemidler 2023 – Breddemidlene er en tilskuddsordning i NSF der en del av forbundskontingenten avsettes til breddeformål i kretser og lag. Søknadsperioden er vanligvis oktober – desember hvert år. Mer informasjon om dette blir sendt ut til alle klubber når søknadsskjema åpnes.

 

Du kan lese mer om støtteordningene fra NSF her.