Krav om kretskontigent er sendt ut.

Krav om kretskontigent er no sendt alle klubbane tilknytta NSF-Hordaland. Me bed administratorer om å sjekke at dei har motteke faktura, infoskriv og rapportskjema.