Vellykket klubbhelg på Gardermoen

Engasjerte skyttere fra hele landet møtte denne helga opp i høstregn på Gardermoen for å delta på årets klubbhelg for å utveksle erfaring, bygge nettverk og hente inspirasjon for klubber. Dårlig vær til tross ble det et fullspekket program med innhold for alle grener og hyggelig stemning.

Presentasjonene fra Klubbhelgen finner du her (se timeplanen, alle presentasjoner kan lastes ned som pdf).

Det var stor bredde i temaene som ble presentert, men fellesnevneren var at alt relaterte til skytterklubbenes aktivitet. Blant annet ble det foredrag om alt fra hvordan skytterklubber kan bli mer synlige i sitt nærmiljø, hvordan jobbe best mulig sammen i klubben, hvordan legge til rette for organisert trening og trenere i klubben til foredrag fra klubbene selv der de delte erfaringer om rekruttering av ungdom og paraskyttere.

Et av flere høydepunkt på programmet var besøk og foredrag av Lotta Laitinen fra det finske sportsskytterforbundet som tok for seg deres arbeid med å dempe konsekvensene av det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) sitt forslag om strengere restriksjoner på bruk av blyammunisjon (les bakgrunn om ECHAs forslag her).

Lotta Laitinen fra det finske sportsskytterforbundet.

Dette forslaget kan få potensielt store konsekvenser for sportskyttere og jegere i Europa. Laitinen og det finske sportsskytterforbundet har flere ansatte som jobber med denne problemstillingen per i dag. Hun understreket at finnene tar sitt miljøansvar på alvor, men at ECHAs forslag slik det fremstår i dag er urealistisk å gjennomføre.

– Om alle finske skytebaner skal følge de restriksjonene som fremmes i ECHAs forslag vil det koste Finland flere hundre millioner euro, og ECHA har satt en frist på bare 5 år fra forslaget innføres til tiltakene skal være på plass. Det er fullstendig urealistisk – slike tiltak vil trolig heller ta 100 år å få gjennomført, slo Laitinen fast for de fremmøtte på klubbhelgen.

Finnene har allerede satt i gang en rekke miljøtiltak på sine skytebaner som de anser å være mer formålstjenlig enn et direkte blyforbud. De har også satt i gang en kommunikasjonskampanje for å få frem nettopp deres budskap om at ECHAs nåværende forslag ikke er gjennomførbart.

Se video fra det finske sportsskytterforbundet sin kampanje (engelsk):

Et annet høydepunkt fra helga var et foredrag av pistolskytter Ole-Harald Aas om sin skytterkarriere. Fra en sped begynnelse som ungdom og nybegynner i Porsgrunn PK til deltakelse i internasjonale konkurranser på toppnivå i dag. Ole-Harald fortalte om hvor viktig hans karrierestart var i sin lokale klubb, og hvordan han ble tatt godt i mot der. Han tok også opp utfordringer rundt det å kombinere full jobb og samtidig være toppidrettsutøver – og hvilke teknikker han bruker på trening og i hverdagen.

Pistolskytter Ole-Harald Aas fortalte engasjert om sin skytterkarriere.

Foruten foredrag og faglig påfyll ble det satt av god tid til nettverksbygging og faglige diskusjoner med andre deltakere og muligheter til å ta opp ulike tema med tillitsvalgte og ansatte i NSFs administrasjon.

– Denne klubbhelgen var utrolig bra, slike samlinger gir mye påfyll av ny energi til å utvikle klubben videre. Det er veldig og nyttig å treffe likesinnede som har eller har hatt de samme utfordringene som vi kan drodle og utveksle erfaring på. Jeg fikk snakket med mange og knyttet gode kontakter med andre klubber, avslutter Bård Kirkeeng som deltok på vegne av Horten og Omegn Pistolklubb.

Det ble satt av god tid til diskusjoner og erfaringsutveksling mellom klubbene. Her er fra venstre: Haakon Tveito, Helge Olden, Sille Dypveit, Frank Lien, Bente Strandos og Ingeborg Gran.