Norges Skytterforbund jobber aktivt for å finne løsninger på fremtidens blyutfordringer

Norges Skytterforbund (NSF) har de siste to årene jobbet aktivt for å finne løsninger på blyutfordringene i skyttersporten samt svare EUs kjemikaliebyrå (ECHA) innen de høringsfrister som de har satt.

ECHA har sine kontorer i Helsingfors, Finland og med denne lokaliseringen har det vært naturlig for NSF å samarbeide med vår søsterorganisasjon i Finland. Dette arbeidet har vi i hovedsak gjort sammen med de nordiske landene innenfor sportskyting. Dette samarbeidet er vel etablert gjennom Nordic Shooting Region (NSR). NSR er en interesseorganisasjon der det samarbeides rundt felles interesser og utfordringer innen sportsskyting og består av: Norge, Sverige, Danmark, Estland, Finland, Storbritannia og Island.

I tillegg har vi også et uformelt samarbeid og informasjonsutveksling med Norges Skiskytterforbund (NSSF), Det frivillige Skyttervesen (DFS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Skytingen har vi felles selv om vi alle er litt forskjellige.

NRK publiserte 10. oktober en utfyllende nyhetsartikkel på sine nettsider om nettopp ECHAs forslag om blyforbud, og her kommer det felles synspunktet til de norske skytterorganisasjonene tydelig frem.

Utover det som fremgår av NRK-artikkelen kan vi i dag komme med flere opplysninger om arbeidet som gjøres for å finne løsninger på fremtidens blyutfordringer.

NSF skal sammen med DFS de nærmeste månedene gjennomføre en test av kulefang på Løvenskioldbanen. Dette for å kartlegge og dokumentere oppsamling av bly. Dette prosjektet er det DFS som har fått finansiert, mens NSF stiller areal og gir anleggsstøtte.

Som omtalt i NRK-artikkelen så er det oppdaget faktiske feil i ECHA sin rapport. Utregningene er utført på feil grunnlag. Blant annet er forhåndstall brukt som prosenttall for å nevne noe.

NSF gjennomførte 1. og 2. oktober «Klubbhelg» på Gardermoen. Her hadde vi et foredrag av Lotta Laitinen fra det finske skytterforbundet. Hun har i de siste to årene jobbet fulltid for å finne løsninger på blyutfordringene samt få svar fra ECHA, inkludert tett løpende dialog med byrået.

Under foredraget var Laitinen klar i sin tale:

– Om alle finske skytebaner skal følge de restriksjonene som fremmes i ECHAs forslag vil det koste Finland flere hundre millioner euro, og ECHA har satt en frist på bare 5 år fra forslaget innføres til tiltakene skal være på plass. Det er fullstendig urealistisk – slike tiltak vil trolig heller ta 100 år å få gjennomført, slo Laitinen fast for de fremmøtte på klubbhelgen.

Våre finske venner har også laget en film som enkelt beskriver mulige løsninger på blyutfordringene (engelsk tale):

Alle skytterorganisasjonene i Norden – også NSF – leverte i slutten av august sine høringsuttalelser til ECHA. NSF sin uttalelse var hovedsakelig en støtte og henvisning til det omfattende og grundige høringsinnspillet som var utarbeidet av DFS. Vi forventer svar fra ECHA i løpet av våren 2023. Frem til dette tidspunkt skal vi fortsette jobben med å finne løsninger på oppsamling av prosjektiler. Dette vil blant annet skje via et nytt pilotprosjekt for kulefang på Løvenskioldbanen i tillegg til testopplegget sammen med DFS.

Bjørn Harald Vik
President, Norges Skytterforbund

Per Iversen
Generalsekretær, Norges Skytterforbund