52 utøvere på Skytterlandslaget 2023  

Toppidrettsplanen og Sportsplanen for 2023 er nå klar. Her kan du blant annet lese om hvilke 52 utøvere som er tatt ut på Skytterlandslaget 2023.

– Vi er stolte av å kunne presentere 52 olympiske og paralympiske utøvere vi vet er villig til å legge ned det arbeidet som kreves for å hevde seg på topp internasjonalt. Nye og etablerte utøvere skal nå få muligheten til å både trives og utvikle seg videre sammen med andre gode utøvere, trenere og ledere i Skytterlandslaget, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Toppidrettsplanen og Sportsplanen er rammeverket for Norges Skytterforbunds toppidrettssatsing, Skytterlandslaget. Hvert år revideres Toppidrettsplanen og samtidig utvikles en sportsplan for kommende sesong.

I et slikt planarbeid og i uttak tas det flere avgjørelser som får direkte innvirkning på utøvernes tilbud og muligheter i Skytterlandslaget. Økonomi setter de største begrensinger for hvor omfattende tilbudet kan være.

– Det daglige arbeidet med å legge til rette for utøverne våre er det som driver oss. Gleden over gode prestasjoner, det gode treningsarbeidet som legges ned og det samarbeidet og samholdet vi ser utvikler seg mellom alle involverte. Det mest utfordrende er å ta avgjørelser, som i denne anledning uttak til Skytterlandslaget 2023, sier sportssjef Tor Idar Aune.

– For uttak er brutalt og vi skulle gjerne hatt muligheten til å tilby enda bedre oppfølging, og gjerne til enda flere utøvere kommende sesong. Vi takker utøvere som går ut av laget, ønsker nye velkommen inn, og vi skjønner samtidig at dette skaper både glede og skuffelse, sier Tor Idar Aune. Som varslet i Sportsplan 2022 takker vi av flere utøvere etter utvidet satsing gjennom koronapandemien. Vi håper utøverne fortsetter sin satsing og kjemper videre for å kvalifisere seg til internasjonale konkurranser, uavhengig av landslagstilknytning.

– Vi har ryddet litt i sportsplanen for å bli enda tydeligere på hva vi skal gjøre kommende sesong. Samtidig har vi valgt å bruke flere ord for å beskrive vår virksomhet, for at det skal være enklere å forstå hvordan vi er organisert og hvilke prosesser som kjøres året rundt, sier sportssjefen for Skytterlandslaget.

Toppidrettsplan og Sportsplan for Skytterlandslaget 2023  

Norges Skytterforbunds (NSF) Toppidrettsplan er forankret i NSFs Langtidplan 2021 – 2024 som ble vedtatt på Forbundstinget våren 2021. Målet med Toppidrettsplanen er å tydeliggjøre arbeidet med toppidrett i Norges Skytterforbund. Trykk på linken for et PDF-dokument med presentasjon av Norges Skytterforbunds Toppidrettsplan.

Toppidrettsplan 2023

Sportsplan 2023 inneholder følgende informasjon og er styrende for organiseringen av Skytterlandslaget 2023:

– Uttak Skytterlandslaget 2023
– Sesongopplegg alle grener 2022
– Uttakskriterier for internasjonale konkurranser 2023

Sportsplan 2023

Følg med på Skytterlandslagets nettside for informasjon om Skytterlandslaget og neste sesong.