Forslag til nytt, nasjonalt rifleregelverk

Teknisk Komité (TK) forespurte administrasjonen om å lede en revidering av øvelser i approberte stevner, Norgesmesterskap (NM) og det nasjonale regelverket. Det ble satt ned en prosjektgruppe som startet sitt arbeid august 2022 og legger fram forslag til TK/forbundsstyret våren 2023.

Prosjektgruppens oppgaver har vært å:

 • Starte med blanke ark og tenke nytt. Trenger ikke ta utgangspunkt i noe av det tidligere regelverket.
 • Ønsker ikke et regelverk som er for komplisert
 • Holde TK informert underveis i arbeidet.

Arbeidet har vært ledet av administrasjonen v/idrettskonsulent Helene Rønningen. Prosjektgruppen har bestått av medlemmer med god kompetanse og bred erfaring på rifle som gren, de har blant annet erfaring fra breddeidrett, barn og ungdom, toppidrett og paraskyting. De er også spredt på ulike konkurranseklasser og geografi. Magnus Strømdal fra TK har også deltatt på noen av møtene. 

Gruppen har bestått av:

Navn Tilknytning Gren
Sonja Tobiassen Kalotten Miniatyrskytterlag Rifle
Øyvind Solbrekken Flatla Kisen Miniatyrskytterlag Rifle
Geir Magne Rolland Åsane Sportsskytterlag Rifle
Jeanette Hegg Duestad Nøtterø Skytterlag avd. NSF Rifle
Dag Olav Rønning Administrasjonen
Helene Rønningen Administrasjonen Rifle

Med utgangspunkt i oppgavene prosjektgruppen fikk, har det blitt sett på:

 1. Nasjonale øvelser
  a. Approberte stevner
  b. Norgesmesterskap
 2. Nasjonale klasser
  a. Approberte stevner
  b. Norgesmesterskap
 3. Tekniske regler
  a. Riflereglementet kapittel III «Nasjonale rifleregler»

Hva har vært viktig for prosjektgruppen?

Prosjektgruppen har forsøkt å lage et konkurranseprogram som tilrettelegger både for bredde- og toppidretten. Det er viktig å ha et nasjonalt konkurransetilbud i de internasjonale ISSF- og WSPS-øvelsene slik at dagens og fremtidens toppidrettsutøvere har mulighet til å øve og teste seg i disse øvelsene også nasjonalt. Derfor er alle disse øvelsene bevart i prosjektgruppens forslag.

Samtidig har vi mulighet til å ha nasjonale øvelser med hovedfokus på breddeidretten. Sammenliknet med Det frivillige Skyttervesen (DFS) har NSF svært få aktive rifleskyttere på breddesiden. Det kan være mange ulike årsaker til denne situasjonen, f.eks. mangel på skytebaner, spesielt på 50m, konkurranseprogram eller strengere regler for utstyr, uten at vi har noen fasit på dette. Gruppen ønsket derfor å skape et konkurranseprogram som i større grad appellerer til bredden og gir et konkurransetilbud til grupper som ikke har hatt dette tidligere. Det har også vært et mål at paraskyttere skal få et bredt konkurransetilbud.

Vi har sett på forslagene som tidligere har kommet inn fra medlemmer og klubber og ser at flere som savner en øvelse for voksne som ønsker å skyte sittende. Dette kan være medlemmer som begynner i voksen alder, eller som av ulike årsaker ikke har mulighet til eller ønsker å skyte stående. Det vises blant annet til den svært populære øvelsen “Auflage” i Tyskland, der det skytes stående med stativ.

Kommentarer til foreløpig forslag fra prosjektgruppen:

 • De største endringene er:
  • Dagens øvelser på 15m erstattes med halvmatch og liggende etter samme mal som øvelsestilbudet på 50m. NSFs 15m-skive erstattes med DFSs 15m-skive.
  • I større grad tillate ulikt skytterutstyr (bekledning, våpen etc.) i approberte stevner og norgesmesterskap, også inn i finaler. Eksempler er glidelås, såleutstikk og stivhet.
   Å sette norgesrekord krever fortsatt ISSF- og/eller WSPS-godkjent utstyr, med unntak for 15m-øvelsene.
  • Antall skudd i konkurranse for ungdom økes fra 30 til 40.
  • Ungdomsklassene skal også skyte med desimal.
  • Klassen Åpen Rekrutt åpnes for ungdomsskyttere helt opp til 16 år. Det betyr at alle under 16 år kan få delta på stevner uten å bli rangert og også få muligheten til å skyte med anlegg.
  • Det er innført klasse Åpen på flere øvelser der man skyter med anlegg. Hovedmålgruppen her er voksne nybegynnere, foreldre, besteforeldre osv. som ønsker å delta i stevner.
  • De kjønnsbestemte klassene i lagkonkurransene i NM er erstattet med «Åpen klasse» og «Åpen klasse junior».
  • I lagskyting og mix-lag åpnes det for at ikke-para og paraskyttere kan delta på samme lag i en del øvelser.
  • Kravet til legeattest for å skyte sittende uten anlegg (som alternativ til knestående) er fjernet.
  • Innført juniorklasser også i approberte stevner for SH og VI.
 • Stående med stativ som ny øvelse
  • Dette har blitt diskutert i prosjektgruppen, men etter nærmere diskusjon med TK velger utvalget å ikke komme med et forslag om dette nå. Dette er fordi TK har et ønske om å se på et felles regelverk for slike øvelser for både pistol og rifle. Det er også et ønske om å se nærmere på type stativ, skytestilling osv. og at dette testes i praksis før regelverket skrives.
  • Prosjektgruppen vil i sin rapport oppfordre TK til å sette i gang dette arbeidet så fort som mulig.
 • Forslag til nasjonalt regelverk har foreløpig noen mangler, men som vil komme på plass:
  • Innholdsfortegnelse
  • Punktnummerering
  • Innhold som mangler er markert med KOMMER.
  • Noen av forslagene til regelendringer vil også medføre mindre endringer i Fellesreglementet. Disse vil inngå i forslaget som legges frem for styret.

Filer:

Gi din tilbakemelding og/eller send oss dine forslag:

 • Det vil bli arrangert et åpent møte på Teams onsdag 25. januar klokken 19:00 – 20:30. Her vil flere medlemmer fra prosjektgruppen være tilstede og det vil være mulig å stille spørsmål og diskutere. Møtet kan bli avsluttet før 20:30 dersom det er ingen eller få deltagere igjen på møtet.
  Det er ingen påmelding, trykk på denne lenken når du ønsker å bli med på møtet.
 • Oppdaget noen feil eller mangler?
  Send det skriftlig til nsf @ skyting.no innen 9. februar.
 • Ønsker du å sende inn noen nye forslag eller foreslå endringer for prosjektgruppen?
  Send det skriftlig til nsf @ skyting.no innen 9. februar.

Veien videre

Etter 9. februar vil prosjektgruppen ha et siste møtet der man ser gjennom forslagene som har kommet inn, ferdigstille forslaget og sende dette til TK.

Forslaget behandles av TK, som avgjør hva som skal legges frem for forbundsstyret for vedtak.

Planen er at regelendringene, så langt det lar seg gjøre, skal gjøres gjeldende fra 1. april 2023.