Ida Vetti og deler av Juryteamet under Swedish Cup.

Teamwork under Swedish Cup!

Det har gått ett år siden Ida Vetti tok dommerkurs i forkant av Europamesterskapet i luftvåpen på Hamar, og fant en ny kurs på skytebanen. Det var nemlig på Hamar Ida bestemte seg for å bli ISSF-dommer, en drøm hun har jobbet med det siste året. 

Swedish Cup
Ved nyttår fikk hun mulighet til å være juniorkandidat under Swedish Cup. Her fikk ut utnyttet alle erfaringer og kunnskap hun har hatt det siste året, i tillegg danne nye erfaringer, med et nytt juryteam. Ida trekker frem dette som svært lærerikt, men også krevende, det er mye nytt, og man må ofte begynne fra start ved nye arrangementer.

Et team må nemlig samarbeide godt, og det er mange momenter man skal bli enige om før cupen starter, forteller Ida. Vi får også liten tid til å bli kjent, og noen møter hverandre for første gang. Dermed er det en del ting som vi skal avklare før vi starter, slik at vi best klarer å jobbe sammen for å ta både riktige beslutninger, og gjøre det beste for teamet og skytterne. Blant her kommer også oppgavefordelinger, som vi er nødt til å fordele, da det er mye som skal dekkes som jury.

Gode mentorer
Dette var min første internasjonale praksis som jurydommer kandidat, og det er mye man skal sette seg inn i. I mine øyne fikk jeg de beste mentorene jeg kunne ha hatt, da han også er en av de mest erfarne ISSF-dommerne. Det var i tillegg flere kjente fjes fra EM på Hamar, som gjorde at det føltes mindre nytt, og kunne ha dette å støtte meg på. Det er ingen tvil om at jeg her fikk bruk for alle bakgrunnskaper og erfaringer jeg har fått.

Spesielt er det å bygge nye team viktig, og kan være utfordrende. Det er mange med mye erfaring, noen har sine spesialiteter, meninger og ønsker. Sammen skal vi lage en plan på hvordan vi skal spille hverandre gode som et team underveis. Det er lett å tenke at man skal gjøre alt, men her måtte vi virkelig fordele oppgaver, og fokusere på det vi skulle gjøre – for det er stort, og mye man skal dekke. I tillegg skal vi gjøre hverandre bedre, så det er viktig å følge med, og gi innspill på arbeidsoppgaver, slik at man også får mulighet til å forbedre seg til neste dag.

Nye opplevelser
Det er ingen tvil om at det er mange nye opplevelser, på godt og vondt. Vi bruker dagbøker for å skrive ned erfaringer og arbeidsoppgaver til neste dag, og neste konkurranse. Videre kan jeg også fortelle at det er ikke alltid er like morsomt å være jury, spesielt når jeg er ny. Noen ganger hjelper det ikke å være ung på banen, når ikke alltid jeg får respekten for rollen og kunnskapen jeg har.

Godt med et team i ryggen, men håp for normalisering
Nettopp derfor er det godt å ha et team i ryggen, det er noen ganger jeg må diskutere, eller argumentere for regelverket, uten at jeg nødvendigvis blir hørt. Da er det spesielt godt å ha noen som kan understreke dette, selv om det nødvendigvis ikke alltid burde vært slik.

Jeg håper jo at det kommer en tid fremover der jeg slipper å måtte ha noen i ryggen for å bli hørt, for dagen status er at dette skjer. Videre håper jeg å normalisere et miljø med en felles forståelse om at man kan gjøre hverandre bedre, uavhengig av erfaring, alder og kjønn. Jeg er sikker på at alle har noe å lære. Dette ikke bare for min egen del, men også får fremtidige dommere. Det hadde selvsagt vært utrolig morsomt om det ble fler av oss!

Takknemlighet
Like stor er takknemligheten for at jeg har fått mulighet til å være kandidat under Swedish Cup, og ikke minst for alle erfaringene og kompetansen som ble bygget underveis. Det er godt å vite at mange hjemme heier på meg, og stoler på jobben jeg utfører. I tillegg til et stort sett positivt miljø, med gode dommere og nettverk som gjør at jeg kan bli fulgt opp, og få dele, og lære erfaringer. 

Teamet jeg arbeidet med under cupen var også gull verdt, det kan være skummelt å komme til en ny plass og nye forutsetninger på arenaen. At teamet tar meg godt i mot, møter meg med respekt og kommer med veiledning da det trengs, er viktig og verdsatt!

En lys fremtid
Til slutt vil jeg si at jeg håper å være med å skape et grunnlag for yngre dommere verden rundt. Et grunnlag som gjør det enklere å ønske/ha lyst til å begynne å dømme. Skape nok forandring for at flere skal se hvor viktig det er at oss yngre også begynner å dømme. Da håper jeg at vi sammen tar i mot alle yngre som kommer, lære de at det er ok å gjøre feil, så lenge man lærer av de, og sammen skape en flott og kunnskapsrik arena!

– Jeg skal hvertfall gjøre mitt beste for å ta i mot flere med respekt, slik som mange har tatt i mot meg.

Se Swedish Cup fra Idas perspektiv her: