Forbundstinget 2023 – hovedsaker

Årets Forbundsting i Skytterforbundet ble gjennomført søndag 23. april, med «formøte» hvor sakene ble gjennomgått, dagen før. 84 stemmeberettigede delegater  –  foruten gjester, deltagere kun med talerett og deler av Forbundskontoret medførte at cirka 100 personer deltok de to dagene.

Innstillingen fra Valgkomiteen ble etterfulgt, og de aller fleste valgene var enstemmige  –  via akklamasjon. Se egen sak om valget her: https://www.skyting.no/2023/04/23/bjorn-harald-vik-valgt-som-president-i-skytterforbundet/

I tillegg til langtidsplan og tilhørende budsjett for perioden 2023-2027 var de viktigste enkeltsakene:

  • Norges Skytterforbund vil bytte navn til Norges Sportsskytterforbund. Tidspunktet fastsettes av Forbundsstyret. Logoendring, utover nødvendig endring av tekst, inngår IKKE i mandatet gitt til Forbundsstyret.
  • Forbundskontingenten for medlemmer over 21 år økes fra kr 350 til kr 400 med gyldighet fra 2024. I tillegg skal kontingenten indeksreguleres årlig etterskuddsvis . For 2024 vil indeksreguleringen være på kr 50, noe som betyr at årskontingenten som vil faktureres til skytterklubbene høsten 2024 vil være kr 450.
  • Bærekraft er et viktig element for all idrett, også vår, og «bærekraft» har kommet inn som eget punkt i langtidsplanen for 2023 – 2027. Et eget dokument som skal beskrive forbundets bærekraft-strategi er under utarbeidelse.

Fullstendig protokoll fra Forbundstinget 2023 vil foreligge senest medio mai, og offentliggjøres på skyting.no.

Det ble utdelt flere Hederstegn:

  • Hederstegn GULL: Helge Olden og Bergsvein Bårdstu
  • Hederstegn SØLV: Astrid Landsverk, Håvard Larsen og Øivind Selnes

Dessuten ble Norges Idrettsforbunds Hederstegn utdelt til Tom Lauritzen. Dette Hederstegnet ble delt ut av medlem av Idrettsstyret, Erik Unaas  –  som også hilste til Forbundstinget, som vår kontaktperson i Idrettsstyret. Det ble også fremført hilsen fra Det Frivillige Skyttervesen ved styremedlem Ola Tore Dokken.

NSF gratulerer alle mottagere av Hederstegn og takker alle deltagere for en konstruktivt og hyggelig Forbundsting.

(Foto: Tom Lauritzen sammen med Idrettsstyrets Erik Unaas)