F.v: Helge Olden, Astrid Landsverk, Øivind Selnes, Unni Nicolaysen og Tom Lauritzen. Foto: Andrew Walls.

NSFs hederstegn:

Norges Skytterforbunds hederstegn ble innstiftet i 1946, samme år som fire skytterorganisasjoner samlet seg og stiftet dagens NSF. Hederstegnet har to valører, sølv og gull. Det er en offisiell orden, på linje med eksempelvis St. Olavs orden, og styres av regler som bygger på de samme prinsipper som regelverk for andre offisielle ordener.

Hederstegnene ble utdelt av NSFs ordenskansler, Unni Nicolaysen under årets ting.

NSFs hederstegn, sølv:

Astrid Landsverk. Foto: Andrew Walls.

Tildeles Astrid Landsverk
Astrid er medlem av Porsgrunn Pistolklubb, og har sammenhengende fra 1999 av klubbens styre. I 2008 overtok hun klubbens lederverv, som hun også besitter i dag. Parallellt med dette har hun også hatt flere verv i forbundets organisasjonsledd. I 1995 engasjerte hun seg i Telemark Skytterkrets, og har fra 2007 vært kretsleder og har stått i spissen for store arrangement som to NM-luft, og Grenland Open, et internasjonalt stevne som ble arrangert årlig i ni år. 

Allerede i 1987 ble hun nasjonal dommer, pistol, og utvidet kompetansen med internasjonalt sertifikat i 2004. Fra 1987 og frem til nå har hun vært aktiv dommer og jurymedlem i utallige nasjonale og internasjonale stevner og mesterskap. Hun er også medlem av NSFs kurslærerkorps, da Astrid også har stått sentralt i opplæringsvirksomhet i forbundet. Hun har utvikling av materiell og avvikling av kurs til skytedager for barn, og var fra 2004-2006 leder for Komité Opplæring.

Øivind Selnes. Foto: Andrew Walls.

Tildeles Øivind Selnes
Øivind er medlem i Blaker Jeger og Fiskerforening, en klubb han vært en del av i svært mange år. I 1995 ble han valgt inn i Akershus Skytterkrets som varamedlem, og har siden 1997 hatt ansvar for fagområdet viltmål i kretsen, altså i 26 år. Siden 1998 har han i tillegg vært varamedlem i forbundets daværende Fagkomité Viltmål, der han var leder fra 2004-2017.

Han har også hatt en lang og god dommerkarriere, og ble allerede i 1999 nasjonal dommer, og utvidet kompetansen med internasjonalt dommersertifikat for viltmål og elektronikk i årene 2003 og 2004. Han er en av meget få norske dommere som har oppnådd ISSFs A-sertifikat. Kompetansen har han videre brukt på stort antall nasjonale og internasjonale stevner og mesterskap. Gjennom karrieren har han også hjulpet frem mange talenter, og har internasjonalt kjempet for kvinners rettigheter til egne klasser i mesterskap.

Tildeles Håvard Larsen
Håvard er medlem av Oslo Østre Sportskyttere, der han siden 2021 har vært klubbens leder. Fra 2008-2010 var han nestleder i forbundets daværende Fagkomité Rifle, og varamann til forbundsstyret. Videre var han medlem av Forbundsstyret fra 2010-2013, og var president fra 2017-2022. Gjennom hans periode var det en større organisasjonsendring, forbundets 75-års jubileum, Europamesterskap i luftvåpen, og ikke minst arbeid på Løvenskjoldbanen. Han har gjort et betydelig arbeid i forbundet, og har med sitt engasjement hatt svær stor betydning for utviklingen de siste årene.

Han er også valgt styremedlem i European Shooting Confederation, og gjør en god jobb også internasjonalt. Nettopp av denne årsak var han ikke tilstede å ta i mot hederstegnet senere, da han var i styremøte.

NSFs hederstegn, gull:

Helge Olden. Foto: Andrew Walls.

Tildeles Helge Olden
Helge har store deler av livet vært pådragsgiver for Ørland Sportsskyttere, og har innehatt de fleste verv, og har i lenger perioder ledet klubben. Under hans engasjement har han vært en drivkraft mot å satse stort, bygget tre baner og arrangert en rekke nasjonale mesterskap og stevner. Tidlig ble han nasjonal dommer pistol, og internasjonal dommer i 2008. Senere ble han medlem av forbundets kurslærerkorps med kurset elektroniske skiver som spesialfelt, et kurs som han selv har utviklet og gjennomført utallige ganger.

Til sammen var han i åtte år medlem og nestleder i forbundets daværende Fagkomité Pistol, som nesteleder også varamedlem til Forbundsstyret. Fra 2019-2023 var han leder av forbunds kontrollutvalg. Han har for øvre også engasjert seg sterkt i de nordiske veteranmesterskapete. Sammen med andre nordiske veteraner har han med stor suksess vært pådriver, arrangør og deltaker av disse mesterskapene.

Helge fikk utdelt sitt hederstegn i gull i 2002.

Tildeles Bergsvein Bårdstu
Bergsvein er medlem av av Kisen Miniatyrskytterlag, og leder og nestleder i flere perioder vært en av ildsjelene i Alfhallen, som har utviklet seg å bli et senter for baneskyting på Østlandet. Her arrangeres det større og mindre stevner og mesterskap. Arbeidet som her er gjort har bidratt til stadig høyere nivå på dagens skyttere, og bidratt til mer aktivitet og rekruttering.

I tillegg til fantastisk klubbarbeid har Bergsvein vært varamedlem i to perioder i Fagkomité rifle i to perioder, og varamedlem til Forbundsstyre i tre år. Videre har han så langt i ni år vært leder av Akershus Skytterkrets.

Bergsvein fikk sin hedersbetegnelse i sølv i 2015.

Han var ikke til stede under årets ting, og vil derfor få overrekt prisen ved senere anledning.

NIFs hederstegn:

Tildeles Tom Lauritzen

Idrettsstyrets medlem Erik Unaas var tilstede under tinget, og delte ut NIFs hederstegn. Tom fikk utdelt NIFs hederstegn i rammet diplom og sølv-pins. Dette på bakgrunn av arbeidet Tom har lagt ned siden 1994 i sin klubb i Voss. Der ble han leder i 1996, og har etter dette jobbet nasjonalt og internasjonalt med spesielt dommerfaget. Han har blant annet vært internasjonal dommer siden 2004, og ble 1. visepresident i 2006. Siden den gang har Tom vært en viktig tillitsvalgt og støttespiller for utvikling av Norges Skytterforbund, og med god påvirkning og arbeid også internasjonalt.

Dette hederstegnet kan tildeles tillitsvalgte, ansatte elle utøvere, dette på bakgrunn av meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett over en periode på til sammen mer enn 10 år. Vedkommende skal gjennom sitt arbeid vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

Vi gratulerer alle med hederstegn!