Det har blitt tatt vare på en del materiell som ble brukt under EM på Hamar i fjor. Mye av materialet vil ikke lengre bli brukt av Skytterforbundet. Vi ønsker derfor å gi dette bort til klubber som kan ha nytte av det. 

Materialet som gis bort er hovedsakelig store tekstiler med reklame for EM Hamar 2022 samt reklame for de ulike sponsorene. I tillegg er det enkelte «plakater» med tekst «Equipment control», «Equipment storage» m.m. Det er verdt å merke seg at dette er tekstiler som er lagd for å henge i Vikingskipet, vi presiserer at tekstilene er flere meter store. Se bildene under.

Alt materialet ligger på Løvenskioldbanen, og er nødt til å hentes der for egen regning. Er dette noe din klubb er interessert i? Ta kontakt med banemester på Løvenskiold, Morten Støen (banemester @ skyting.no) for nærmere avtale.