Lavest kvinneandel i norsk idrett

Nøkkeltallrapporten 2022 for norsk idrett foreligger (se rapporten her), og der viser det seg at Skytterforbundet nå har norsk idretts laveste kvinneandel. Dette er et faktum vi selvsagt ikke er stolte av, og en situasjon som NSF ønsker å gjøre noe med.

Det finnes ingen rask løsning; her må bevisstgjøring og langsiktig arbeid på alle nivåer innen norsk skyting iverksettes. Et nært forestående tiltak er «Jentesamling» på Norges Idrettshøgskole 11. november – med Idrettspresidenten tilstede, se egen nyhetssak om dette. Dette vil være en oppstart på et viktig arbeid som våre klubbmiljøer forutsettes å ta på alvor, selvsagt sammen med NSF sentralt.